”Minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön.”          (1 Kor. 16:9)  Näin kirjoitti apostoli Paavali raportissa lähetysmat-koistaan Korintin seurakunnalle ensimmäisellä vuosisadalla. Pikakelaus omalle vuosisadallemme. ”IRR-TV:lle avautui ovi suureen ja hedelmälliseen työhön Venäjällä.”

Neuvostoliiton hajottua jou
lukuussa 1991 ovi evankeliumin julistamiseen oli avautunut ennennäkemättömällä tavalla ja laajuudella Venäjän seurakunnille. Yhtenä esimerkkinä oli IRR-TV:n Superkirja-hanke.

Sitä sanottiin ”Superkirja-ihmeeksi.” Superkirja oli Raamatun parhaista kertomuksista koostuva piirroselokuvasarja lapsille. Itäisen supervallan viimeisinä aikoina sarja kuului Venäjän seurakunnan suurimpiin voittoihin.

Avoin ovi hedelmälliseen työhön
Vuosina 1990–1991 Superkirjaa katsoi lähes 300 miljoonaa neuvostoliittolaista 52 viikon aikana. Sen seurauksena massiivisen palautepostin tulva hukutti hetkellisesti Moskovan postilaitoksen. IRR-TV:n toimistot ottivat vastaan miljoona katsojakirjettä yhden kuukauden aikana. Kyseessä oli ennennäkemätön Jumalan teko.

Neuvostoliiton romahdettua maassa olevat seurakunnat nauttivat kultaisista vuosista evankeliumin työssä. Oli koittanut ainutlaa- tuinen herätyksen aika. Monet seurakunnat eivät olleet valmistau-tuneet uuteen vapauteen. Oli monia, jotka eivät tarttuneet va-pauden tuomiin mahdollisuuksiin. Toiset taas uskoivat vapauden kestävän Jeesuksen toiseen tulemukseen asti eli ei ollut mitään kiirettä.

Mutta kaikilta tietämättä vapaudella oli oleva määräaikansa. Varoitus vuonna 2002 Moskovassa vuonna 2002 maailmankuulu, arvostettu saarnaaja evankelista David Wilkerson varoitti profeetallisessa hengessä Venäjän pastoreita, että vapauden aika tulee olemaan lyhyt. Monet pitivät sanomaa epärealistisena. Sanottiin, ettei ole paluuta neuvostoajan tapaisiin uskonnon toiminnan rajoituksiin.

Mutta aika oli näyttävä, että Hengen sanoma Jumalalalta oli paikkansa pitävä. Venäjän sisäpoliittinen tilanne alkoi askel aske- leelta muuttua yhä vaikeammaksi. Kremlin säveltämät, uskonnon- vapautta rajoittavat lait tekivät tehtävänsä vaikeuttaen suuresti
seurakuntien tekemää evankelioimistyötä ja kokoontumisvapautta.

Mediamissioiden aika alkoi vuonna 2003

Wilkersonin profeetallisen sanoman jälkeen käynnistyi ensimmäinen suurkaupunkimissio Venäjällä IRR-TV:n toimesta. Seuraavien vuosien aikana ehdimme toteuttaa yhteensä 40 massiivista suurkaupunkimissiota, joiden kautta tavoitettiin noin 70 miljoonaa itänaapurimme kansalaista pelastuksen sanomalla.

Venäjän turvallisuuspoliisi FSB:n toimesta vuoden Krimin Simferopolissa vuonna 2011 toteutettu mediamissio jäi viimeiseks
i.

Itäisen elovainion ovi sulkeutui! -Yksi ovi jäi auki

Missioaika oli päättynyt, mutta yksi ovi oli jäänyt auki. Hengellisen kirjallisuuden painattaminen Siperiassa kävi kovilla kierroksilla. Vuoden vaihteeseen 2022 mennessä ehdimme painattaa seurakunnille yli 8 miljoonaa evankelioivaa missiokirjaa, Uutta testamenttia, Johanneksen evankeliumia ja Raamattua.

Tarkoituksena oli varustaa Venäjän seurakuntia heidän pyytämällään hengellisellä kirjallisuudella heidän omaa lähetystyötään varten. Sitä tehtiin pääasiallisesti Ural-vuoristosta halki Siperian aina Tyynenmeren rannalle asti.

Vielä vuonna 2021 painatimme siperialaisessa kirjapainossa yhteensä 750 000 kirjaa Venäjän seurakuntien käyttöön. Vuoden vaihteessa 2022 suursodan uhka oli nopeasti kasvanut. Siksi kiirehdimme tilaamaan 250 000 kirjan lisäpainoksen seurakunnille.

Siihen aikaan, 15.10.2021, kirjoi
tin päiväkirjaani seuraavasti: ”Jälleen 250 000 kirjaa matkalla Siperian kirjapainosta Venäjän seurakuntiin. Seurakunnat jatkoivat lähetyskäskyn toteuttamista Venäjän kaupunkien, kylien ja kuntien evankelioimiseksi uusista laeista ja vastustuksesta huolimatta.

Venäjän sisäpoliittinen tilanne muuttui yhä vaikeammaksi ja tulevaisuutta on mahdoton ennustaa. Siksi katsottiin viisaaksi toimittaa vielä yksi erä kirjallisuutta Venäjän seurakunnille.” Emme enää ehtineet! Vuosi vaihtui. Oli tammikuu 2022. Tarkoituksena oli painattaa vielä yksi 250 000 kirjan erä, joka piti sisällään sekä Uusia testamentteja että missiokirjoja. Mutta painokoneet eivät ehtineet käynnistyä!

Hedelmällinen evankelioinnin aika
oli päättynyt. Piispa Grabovenkon mukaan vuosina 2014–2020 pidetyissä kokoustilaisuuksissa, missä IRR-TV:n painattama kirjallisuus oli ollut käytössä, yli miljoona venäläistä oli rukoillut pelastusrukouksen.

Helmikuun 24. päivä
Helmikuun 24. päivänä 2022 Venäjän ilmavoimat aloitti massiivisen hyökkäyksen raketein ja ohjuksin kaikkiin Ukrainan kaupunkeihin. Samalla Venäjän panssarivaunut vyöryivät Ukrainaan päämääränä pääkaupungin, Kiovan valloitus.

Jo ennen Venäjän suurhyökkäystä miehitetyillä Donetskin ja Luhanskin alueilla venäjänkieliset evankeliset seurakunnat olivat joutuneet ankaran vainon kohteeksi. Pastoreita oli vangittu ja teloitettu. Heitä kidutettiin ja rukoushuoneita takavarikoitiin ja käytettiin sotilaallisiin tarkoituksiin.

Venäjän sotasuunnitelma
Evankeliset seurakunnat Ukrainassa ovat vahva yhteiskunnallinen vaikuttaja, jonka ääni kuuluu myös maan hallituksessa. Mikä olisi Ukrainan seurakuntien kohtalo, mikäli Venäjä valloittaisi Ukrainan kokonaan? Ukrainan sisäiset tiedustelulähteet sekä julkisuudessa olleet Venäjän lausunnot kertoivat Venäjän suhtautumisesta evankelisiin seurakuntiin maassa. Venäjä pitää Ukrainan kristillistä liikettä osasyyllisenä tapahtumiin, jotka johtivat maan lähestymiseen Euroopan unionin kanssa. Perusteluja moiseen ei ole.

Seurakunnat olivat järjestäneet massiivisia rukouskokouksia Maidanin itsenäisyyden aukiolle Kiovassa. Tuhannet uskovat olivat rukoilleet rauhan puolesta. Moskova tulkitsi tämän osallistumiseksi ”vastavallankumousliikkeeseen.” Venäjä on ilmoittanut pidättävän- sä kaikki evankelisten seurakuntien johtavat pastorit, evankelistat ja toimihenkilöt. Teloituksiin tarvittavat nimiluettelot ovat löytyneet Kiovan alueelta kevätkesällä 2022 suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen.

Venäjän seurakunnat tänään?
Tämänhetkinen tilanne Venäjällä on yleisesti katsoen seuraava. Kaikki toisinajattelijat ja sodan vastaiset äänet yhteiskunnassa on vaiennettu väkivallalla. Seurakunnat joutuvat hyväksymään Kremlin seurakunnille sanelemat säännöt, joista yksi on sodan suosiminen eli kannattaminen ja vastaavasti sotatoimien arvostelun rankaiseminen.

Sotaa arvostelevia mielipiteitä ei sallita pitkien vankilatuomioiden uhalla. Mitä koskee seurakuntien toimintaa, lähetystyö on kielletty Venäjän maalla.

Suljettujen ovien takana
Seurakunnat saavat kokoontua suljettujen ovien takana, mukaan lukien pastorien yhteiset kokoontumiset. Lähetystyötä ei voida tehdä. Venäjä on menettänyt yli 200 000 miestä Ukrainan sodassa. Joukossa on runsaasti seurakunnista sotaan vietyjä nuoria miehiä. Monet, jotka ovat kieltäytyneet sotimasta veljeskansa Ukrainaa vastaan, ovat paenneet maasta väistäen näin lähes varman kuoleman vieraalla maalla.
Sana sotien sanomista
Matteuksen evankeliumista luemme, kuinka Jeesus istui Öljy- mäellä ja opetuslapset tulivat hänen luokseen ja kysyivät: ”Sano meille: mikä on sinun tulemuksesi ja maailmanlopun merkki?” Jeesus vastasi: ”Te saatte kuulla sotien melskettä ja sanomia sodista; katsokaa, ettette peljästy. Sillä näin täytyy tapahtua, mutta tämä ei ole vielä loppu. Sillä, kansa nousee kansaa vastaan ja valtakunta valtakuntaa vastaan…mutta kaikki tämä on synnytystuskien alkua.”
Sitten Jeesus sanoi jotain, joka saattoi hukkua opetuslapsilta Jee- suksen muun puheen keskellä. Mutta se ei saa hukkua meiltä. Nämä sanat ovat tärkeät meille kaikille Hänen seuraajilleen: ”Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”
Toisessa käännöksessä nämä Jeesuksen sanat on käännetty: ”Kat-sokaa ettette peljästy…” Kaikki menee kirjoitusten mukaan. Ei ole syytä pelkoon, sillä lopun aikojen tärkein tehtävä odottaa kuten Jeesus sanoi jakeessa 14. Uskovien paikka ei ole permannolla, vaan areenalla, ”pallokentällä” tapahtumien keskiössä toteuttamassa Jeesuksen meille antamaa tärkeää tehtävää.

Paavali jatkaa: ”Sentähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat, järkähtä-mättömät, aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että teidän vaivannäkönne ei ole turha Herrassa.” Myös sotien keskellä meitä on kehotettu olemaan innokkaita Jumalan antamassa työssä.

Toivotan sinulle ja rakkaillesi siunattua ja rauhaisaa kesänaikaa!
Hannu Haukka