Kasvoin siirtolaisperheessä Kanadan länsirannikolla. Isäni oli lohenkalastaja Tyynellä valtamerellä. Hänellä oli ammattiin sopiva ”myrskynkestävä” kalastusalus. Myrskyt yleensä yllättivät kalastajan odottamatta, ilman varoitusta.

Ankkurin tehtävä oli turvata alus myrskyssä. Ankkuri ei päästä venettä tuuliajolle eikä karille. Karilla haaksirikkoudutaan. Ilman ankkuria ei ollut asiaa merelle.

Apostoli Paavali tiesi, mitä merkitsee joutua myrskyyn, joka johtaa merihätään ja haaksirikkoutumiseen. Siksi hän tiesi kirjoittaa elämän ankkurista. Hän kehottaa ”pitämään kiinni toivosta, joka on elämämme ankkuri, luja ja varma.” Hepr. 6:19. Ankkuri on ollut lujuuden ja turvallisuuden symboli yhtä kauan kuin ihminen on merellä purjehtinut.

Ukrainan sota
Ukrainassa käydään kohtalokasta sotaa. Sota on muutakin kuin rautaa, panssareita, lentokoneita, raketteja ja räjähteitä. Sodassa myös sielu saa osumia. Ne voivat olla sielua tuhoavia. Näin tapahtuu, kun ihmisen saavuttaa uutinen isän, pojan, omaisen tai ystävän haavoittumisesta tai kuolemasta tai sanoma tuhotuneesta
kodista.

Ukrainassa miljoonat ihmiset ovat yllättäen joutuneet pakolaisiksi. Elämä on tuuliajoilla! Kaikki on mennyt. Elämän unelmat ovat romahtaneet. Haavat ovat syvät ja syöksevät sielun toivottomuuteen!

Elämän myrskyissä, ilman ankkuria, ihminen joutuu nopeasti vaaralliselle tuuliajolle. Ankkuria tarvitaan, koska elämä
on ylen kallis ja helposti särkyvä! Se ei kestä kolhuja ilman suojaa. Elämän ankkurimme on oltava vahvempi kuin elämän suurin koettelemus.

Näin ollen elämän ankkurina ei voi olla toinen ”pursi”, kuten ihminen, eläkerahasto, työtodistus, asema tai terveys. Nämä kaikki voidaan menettää. Merimies neuvoo: älä luota toiseen pinnalla kelluvaan esineeseen tai merimieheen toisessa veneessä. Älä luota edes omaan purteesi. Myrsky voi viedä kaiken mukanaan!

Kun myrsky iskee, luota ainoastaan Jumalaan ja Hänen lupauksiinsa. Paavali kirjoitti: ”Me olemme panneet toivomme elävään Jumalaan.” 1. Tim. 4:10.

Horjumattomat lupaukset
Rakenteet, joihin me olemme luottaneet, murenevat kovaa vauhtia. Myrskytuulet puhaltavat perheissä, ystäväpiireissä, kouluissa, työmailla… Herää kysymys: onko mitään pysyvää, kestävää, mihin voi luottaa?

Uskonsankareidenkin elämässä oli myrskyjä, haasteita ja vastoinkäymisiä. Heprealaiskirjeen luvussa 11 uskonsankareita yhdisti yksi asia, Jumalan lupaukset! He rakensivat elämänsä Jumalan lupausten varaan.

Lupausten täyttäjä
Jumala ei ole ainoastaan lupausten Antaja – Hän on myös kaikkien lupaustensa Täyttäjä. Poikkeusta ei ole. Jumalan antamat lupaukset ovat kuin Kalliovuorten havumetsien männyt: Ne ovat runsaat, lujat ja ikivihreät.

Jumalan lupaukset eivät koskaan raukea, sillä Jumala on muuttumaton (Mal. 3:16). Sen, minkä Hän lupaa,
sen Hän myös täyttää. Jumala ei lupaa liikoja, eikä Hänessä ole pettämisen varjoa (Jaak.1:17). Jumala ei liioittele, manipuloi, narraa, imartele.  Hänen lupauksiinsa voi luottaa elämän kaikissa vaiheissa! Miljoonan taalan kysymys ei ole, pitääkö Jumala lupauksensa. Suuri kysymys on, perustammeko me elämämme Jumalan lupauksien varaan.


Jos näin toimimme, elämämme ei horju missään elämän myrskyssä… ei perheissä, yhteiskunnassa, ei koulussa, ei työelämässä. Muistan vanhan hengellisen laulun sanat: ”Min lupaapi Herra, Hän täyttävi sen, ei sanansa pettää voi koskaan… Ain Herramme sana on horjumaton, on vahvempi taivasta, maata. Jos uskon mä vaan, niin kokea saan: Ei koskaan mua pettää Hän saata.”

Jeesus sanoi: ”Taivas ja maa katoavat, mutta Minun sanani eivät koskaan katoa”, Luuk. 21:33. Myrskytuulet saattavat edelleen puhaltaa. Rankkasateet ovat edelleen olemassa. Mutta matkan lopussa seisot edelleen lujana, koska seisot Jumalan lupausten päällä!

Opas sielua varten
Tästä syystä IRR-TV on toimittanut miljoonia Ukrainan pakolaisia varten missiokirjan ja oppaan nimeltä ”Tie kotiin”. Jumalan sanan lupaukset elämän ankkurina antavat elämälle kestovoimaa elämän kaikissa myrskyissä.

Siunaavin terveisin,

Hannu Haukka
IRR-TV:n toiminnanjohtaja

P.S. Haluatko tarjota tätä ”elämän ankkuria” myös eteenpäin toisille? Kiitos, että muistat työtämme rukouksin. Voit myös antaa tukesi työmme suurimpaan tarpeeseen tästä linkistä