Mitä enemmän seuraan päivittäin uutisvirtaa koronapandemian leviämisestä ja sen vaikutuksesta ihmisiin, talouteen ja tulevaisuuteemme, sitä enemmän koen kuningas Salomonin sanat todeksi: “joka tietoa lisää, se tuskaa lisää.” (Saarnaaja 1:18)

Joskus tuska kasvaa niin suureksi, että alkaa ahdistamaan. Silloin lääkitsen itseäni Jumalan sanan lupauksilla, jotta säilyttäisin oikean perspektiivin asioihin.

Tänään haluaisin jakaa teille jotain näistä jakeista, joilla muistutan itseäni ja toivon, että ne rohkaisevat teitäkin näiden haastavien aikojen keskellä.

”Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollutkaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan.”  (Heb 4:15-16)

Hän tietää heikkoutemme ja ymmärtää meitä. Koska Jeesus on itse elänyt ihmisenä ja kokenut kaikki samat kiusaukset ja koettelemukset kuin me, voimme vapaasti puhua Hänelle omista kamppailuistamme ja peloistamme tietäen, että Hän ymmärtää meitä.

”Eikö viittä varpusta myydä kahteen ropoon? Eikä Jumala ole yhtäkään niistä unhottanut. Ovatpa teidän päänne hiuksetkin kaikki luetut. Älkää peljätkö; te olette suurempiarvoiset kuin monta varpusta.”  (Luuk 12:6-7)

Hän tuntee tilanteemme. Jeesuksen aikana varpusen arvo oli lähes mitätön. Jos Jumala välittää jokaisesta pienimmästäkin varpusesta, niin miten paljon enemmän hän välittää ja huolehtii sinusta, joka olet luotu hänen kuvaansa kaltaisuuteen, nimeltä kutsuttu ja kalliisti ostetut hänen ainokaisen poikansa verellä. Hän on laskenut jokaisen hiuskarvan sinusta, eikä yksikään karva katoa päästäsi hänen tietämättä tai sallimatta sitä.

Älkää mistään murehtiko, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukouksella ja anomisella kiitoksen kanssa Jumalalle tiettäväksi, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa.”  (Fil 4:6-7)

Hän antaa meille rauhan. Jumalan sana kehoitta meitä toistuvasti, että emme pelkäisi ja murehtisi. Jos keskitymme elämässämme vain olosuhteisiin ja uhkiin, kasvaa pelko meissä. Mutta jos katsomme Jumalan suuruutta, lupauksia ja rakkautta meitä kohtaan, saamme levon. Joskus kun elämän tilanteet ja haasteet oikein ahdistavat, listaan kaikki asiat jotka painavat mieltäni paperille ja pyydän, että Jumala ottaisi koko listan hoitaakseen. Luovutan ja jätän asiani Hänelle ja pyydän, että Hänen rauhansa varjelisi sydämeni ja ajatukseni Hänessä. Jätetään tänään murheemme Jumalalle ja nostetaan kasteemme Häntä kohti, jolta meidän apumme tulee.

 

Oikein siunattua alkavaa viikkoa kaikille!

 


Andreas Wirth