IRR-TV (Suomen ulkopuolella Great Commission Media Ministries) on vuonna 1986 perustettu medialähetystyöhön alun perin erityisesti erikoistunut yleiskristillinen lähetysjärjestö. Kirjainyhdistelmä IRR-TV tulee sanoista International Russian Radio & TV.

IRR-TV ry:n päämissioalue on Venäjä ja aiemmin Neuvostoliitto. Yhdistys on suomalainen tunnustuskuntiin sitoutumaton medialähetystyötä tekevä järjestö. IRR-TV:n keräystoimintaa toteutetaan Poliisihallituksen myöntämällä luvalla Suomessa paitsi Ahvenanmaalla.

Medialähetystyöllä tarkoitetaan käsitteenä median käyttöä laajasti evankeliumin välittämiseksi suurkaupungeissa tapahtuvissa missioissa sekä satelliittien välityksellä toimitettavia kristillisiä televisio-ojelmia, kirjallisuustyötä sekä internetsivustoja eri kielillä. Mediaa käytetään 30 päivän ajan mission aikana. Käytössä on yleensä Radio- ja TV-kanavat, päivälehdet, ulkomainonta (johon kytketään myös näkyvyys julkisessa liikenteessä) ja sosiaalinen media.

IRR-TV tunnetaan erityisesti kristillisten kirkkojen ja seurakuntien kanssa toteutettavista suurkaupunkimissioista (Power to Change), joita järjestö on toteuttanut yhdessä niiden kanssa vuodesta 2003 lähtien 108 kaupungissa. Missiota odottaa tällä hetkellä mm. Bangkok, Lontoo, Mexico City ja lähes 30 muuta suurkaupunkia.

Suurkaupunkimissioiden yhteydessä on jaossa ilmainen kirja, jonka asiasta kiinnostunut henkilö voi tilata omaan osoitteeseensa maksutta mission puhelinkeskuksesta. Kirja toimitetaan haluttuun osoitteeseen kirjakuriirien toimesta. Suurkaupunkimissioiden yhteydessä on järjestetty myös humanitaarista apua tarvitseville. Missiot toteutetaan aina yhteistyössä paikallisten viranomaisten valvonnassa.

Ohjelmatuotanto on ollut runsasta 40 vuoden aikana on tehty tuhansia Radio- ja TV -ohjelmia useilla kymmenillä kielillä.

IRR-TV tuottaa lähes 1000 TV -ohjelmaa vuosittain ja lähettää nämä 16 satelliittikanavan kautta eri puolille maailmaa. Medialähetystyön työn tukijoita ovat seurakunnat, yksityiset lahjoittajat ja säätiöt.

Järjestö toteuttaa kohdemaissaan myös media- ja johtajuuskoulutusta. IRR-TV on toimittanut humanitaarista apua mm Venäjän lapsivangeille sekä Ukrainaan lastenkodille. Vuonna 2004 järjestö toimitti apua Indonesian Banda Aceen, ja Niasin saaren asukkaille Indonesiassa tsunamikatastrofin aikana.

IRR-TV:n toiminnanjohtajana toimii Hannu Haukka.

IRR-TV ry:n säännöt (kts liite)