Ennen joulua IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka haastatteli Venäjän työn paikallistakoordinaattoriamme piispa Juri Ananjevia. Voit lukea tämän haastattelun kokonaisuudessaan Joulukuun Itäportti -lehdestä tämän linkin kautta. Tässä joitakin otteita tuosta aiemmin julkaistusta haastattelusta:

Minkälainen tilanne on ollut Venäjän seurakunnissa kuluneena vuonna?

– Minulle tulee säännöllisesti kirjeitä eri seurakunnista, nimenomaan niistä kaupungeista, joissa olemme aiemmin pitäneet suurkaupunkimissioita Venäjällä. Viimeisin saamani kirje tuli Burjatiasta, Venäjän itäisestä tasavallasta. Lähetyssaarnaajamme kertovat, että viimeisin kuukausi siellä on ollut erittäin vaikea. Monet kristityt, jotka ovat toimittaneet evankelioivaa kirjallisuutta Siperian kirjapainosta Venäjän kansalle, ovat sairastuneet koronavirukseen. He pyytävät muistamaan rukouksin kolmea asia:

1) Pyydämme, että rukoilette meidän lähetystiimimme puolesta, että ne, jotka ovat nyt sairastuneet koronaan, voisivat toipua ja parantua nopeasti, ja että he pääsisivät jatkamaan meneillään olevaa lähetystyötä.

2) Pyydämme myös esirukousta pienryhmien erityiskoulutukselle, jossa koulutetaan lähetystyötä tekeviä ryhmiä Itä-Siperiassa.

3) Pyydämme myös rukoilemaan uusien pienten seurakuntien ja kotiseurakuntien puolesta, joita olemme perustaneet käyttämällä IRR-TV:n toimittamaa ja painattamaa missiokirjaa. Talven aikana on perustettu Mongolian rajalla Burjatian alueella viisi uutta seurakuntaa käyttämällä mongoliankielistä missiokirjaa. Se todistaa, että huolimatta pandemiasta pienryhmät  tekevät työtä ja perustavat uusia seurakuntia siellä.

Elämän puu

– Meille on myös tullut kirje seurakunnasta, jonka nimi on ”Elämän puu”. Tämä seurakunta sijaitsee Siperian alueella kaupungissa, jossa olemme toteuttaneet aiemmin suurkaupunkimission. He kirjoittivat meille ja pyysivät kirjallisuutta – missiokirjoja, raamattuja, uusia testamentteja ja Johanneksen evankeliumeja. Heidän näkynsä on, että tulevien 12 kuukauden aikana perustettaisiin yhteensä 100 uutta pientä seurakuntaa, joista 65 on jo perustettu. Seurakunnat jatkavat työtään edelleen kaikista vastoinkäymisistä ja pandemioista huolimatta.

– Venäjän suurkaupungeissa olevilla seurakunnilla sen sijaan on vaikeuksia, koska kokoontumisia rajoitetaan niin, että kokouksissa on vain osa seurakuntalaisista koolla. Syynä ei ole pandemia vaan Moskovasta tulleet kokoontumisrajoitukset. Seurakunnat, joilla on oma kirkkorakennus, kokevat vastoinkäymisiä tekemässään lähetystyössä. Ne Seurakunnat, joilla ei ole omaa kirkkorakennusta, jatkavat edelleen lähetystyötään menestyksekkäästi.

Missä mennään Mongolian mediamission valmisteluissa? 

-Saimme tietää, että Mongoliassa evankeelisen allianssin puheenjohtajaksi on valittu pastori Tuschen Bat. Hän on siinä mielessä poikkeuksellinen henkilö, että vaikka hän asuu Mongoliassa, hän puhuu myös erittäin hyvää venäjää ja on myös kielenkääntäjä. Näin välilämme ei ole kielimuuria. Mongolian kristityt ovat hyvin liikkeellä jo ennen missiota.

He ovat aloittaneet kokoustoiminnan ”jurtissa” eli he ovat perustamassa pieniä seurakuntia jurttiihin. Jurtta on mongolialainen paimentolaisteltta, joka on alustaltaan ympyrän muotoinen, ikkunaton ja kumpukattoinen siirrettävä asumus. IRR-TV on toimittanut ja kustantanut missiokirjan myös mongolian kielelle. Kirjan painattaminen on alkanut.

Mediamissio on tarkoitus toteuttaa yhteistyössä seurakuntien kanssa?

– Kyllä, tarkoitus on, että siellä toteutetaan suurkaupunkimissio. Mikään ei ole muuttunut pandemiaa edeltävältä ajalta. Siksi voimme jatkaa Mongolian mission suunnittelua ja toteuttamista.

Itäportin toimitus ja Hannu Haukka

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi lähetystyömme puolesta! Voit mahdollisuuksiesi mukaan tukea IRR-TV:n tekemää Venäjän kirjallisuustyötä viitteellä 2422 tästä linkistä. Kiitos esirukouksistasi ja mahdollisesta tuestasi!