Radioarkisto

Kuuntele IRR-TV:n Itäraportti Radio Deissä lauantaisin klo 13-13.30.

Uusinnat:
Sunnuntaina klo 15.00-15.30
Tiistaina klo 20.30-21.00
Torstaina klo 21.40-22.10

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 46


Aiheena ohjelmassa, oikeus luopua oikeuksista evankeliumin tähden. Kuulemme rikkaan ja syväluotaavan keskustelun aiheesta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 45


Kuulemme tuoreen puhelin haastattelun Ukrainasta, pastori Juri Babinetsilta. Hän kertoo tilanteesta Ukrainassa, kuinka ihmiset voivat sotatilan keskellä. Kuulemme seurakuntien merkityksestä koko maassa suurenkriisin keskellä. Juri Babinetsin haastattelun tulkkina toimii Hannu Haukka. Kuulemme häneltä tarpeista Ukrainassa ja toimista joita IRR/TV suorittaa sodan keskellä Ukrainassa. Jokainen meistä voi olla mukana vaikuttamassa Ukrainalaisen hätään.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 44


Suuri inhimillinen kärsimys on Ukrainassa. Ukrainalainen sotilaspastori Albert Homjak on studiossa haastateltavana. Kuulemme Ukrainan tilanteesta sodassa. Kuulemme hänen omista kokemuksista ja terveiset Suomen kansalle ja viranomaisille. Hannu Haukka ja Andrei Motinga kertovat mitä voimme tehdä missiotyön kautta Ukrainalaiseten hyväksi. Miten tärkeää on jatkaa apua juuri nyt inhimillisen työn, tuen ja kristillisien toiminnan kautta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 43


Ohjelmassa Jori Asikainen haastattelee studiossa Iranilaisia kristillisen työn kokenenita vaikuttajia Naderia ja Dariusta. Kuulemme myös Hannu Haukan raportin Ukrainan tilanteesta ja työstä jota tehdään sotatilan keskellä.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 42


Keskustelemme Se löytyi -kampanjan palautteista ja tuloksista, sekä siitä kuinka kampanja jatkuu eri medioissa sekä seurakunnissa ympäri Suomea. Kuulemme viimeisimmät päivitykset Ukrainan tapahtumista, Venäjän kiihtyneistä drooni- ja ohjusiskuista sekä kuinka IRR-TV toimittaa apua ja toivoa hädän keskelle.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 41


Jori Asikainen ja studiossa Hannu Haukka, Ari Talja ja Andreas Wirth keskustelevat alttiudesta, Ukrainassa tapahtuvasta missiosta sodan keskellä sekä Suomessa jatkuvasta Se löytyi -missiosta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 40


Aiheena missiot Suomessa ja ulkomailla. Kuulemme Hannu Haukan puhelin haastattelun Ukrainasta. Hani Henein kertoo uutiset Senegalin mission edistymisestä ja Arabi osaston työstä. Ari Taljalta saamme raportin Suomen missiosta. Kuulemme Järvenpään Arkki seurakunnan Emeritus pastorin Paul Raja Ahon kokemuksia se löytyi missiosta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 39


Ohjelmassa Jori Asikainen haastattelee Onni Haapala Jr. ja Ari Taljaa se löytyi mission edistymisestä. Kuulemme puhelin haastatteluissa eripuolilta Suomea mission kuulumisia. Haastateltavina ovat Pertti ovat Mannismäki, Eeva Airila, Outi Rossi ja Pasi Julkunen.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 38


Ohjelmassa keskustellaan nyt käynnistyneestä se löytyi missioista Suomessa. Studiossa Jori Asikainen haastattelee Ari Taljaa, mission käynnistymisestä. Kuulemme Hannu Haukan puhelin haastattelun Unkarista. Hannu Haukka raportoi mm. Ukrainan sotatilan aikana Ukrainassa suoritetusta missio hankkeesta. Kuulemme myös IRR/TV:n 20-vuotis juhlavuoden suurkaupunki missioiden historiasta ympäri maailmaan. Tästä kaikesta Hannu Haukka esittää kiitoksensa kaikille IRR/TV:n työn tukijoille, jotka ovat mahdollistaneet kaiken tämän työn ympäri maailmaa.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 37


Ohjelmassa missiojohtaja Onni Haapala Jr. kertoo tulevan kotimaan missio 2022 valmisteluiden edistymistä. Kuulemme kuinka seurakunnat ovat tulleet mukaan koko maan kattavaa mediamissioon. Pekka Simojoen puhelin haastattelussa kuulemme kuinka on aika yhdessä tarttua toimeen. Hän rohkaisee meitä kaikkia heräämään tähän hetkeen. Juuri nyt nyt on aika evankelioinnille.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 36


Ohjelmassa keskustellaan Israel työstä, ohjelman juontaa Jori Asikainen. Israeltyön johtajat Pirjo Karttunen ja Vladimir Karttunen vierailevat studiossa yhdessä Israel Roytmanin kanssa. Kuulemme Israel Roytmanin mielnkiintoisen haastattelun.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 35


Ohjelmassa aiheena yhteys, vieraina studiossa Onni Haapala Jr. ja Andreas Wirth. Kuulemme se löytyi mission 2022 kuulumisia ja evankelista Ilkka Puhakan puhelin haastattelun käynnistyvästä missiosta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 34


Ohjelmassa kuulemme Hannu Haukan puhelin haastattelun ja raportin Ukrainasta, Ukrainan itsenäisyyspäivänä. Kotimaan mission se löytyi edistymisestä kuulemme Onni Haapala Jr. puhelin haastattelun.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 33


Ohjelmassa käsitellään sotaa.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 32


Ohjelmassa Jori Asikainen haastattele mediamission se löytyi pääkordinaattoria Onni Haapala Jr.ja Ari Taljaa hankkeen edistymisestä. Kuulemme kiinostavan keskustelun, erinomaisia vinkkejä kuinka voimme vaikuttaa missio hankkeen onnistumisessa ja tavoittaa Suomalaiset.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 31


Itäraportti ohjelmassa Jori Asikaisen kanssa studiossa toiminnanjohtaja Hannu Haukka ja Andreas Wirth kertovat kesälomien jälkeisen raportin missiohankkeiden edistymisestä Ukranassa ja Suomessa.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 30 (Uusinta jakso 14)


Ohjelmassa Markku Tenhunen haastattelee studiossa Ukrainasta Suomeen sotaa paennutta perhettä ja heidän kokemuksiaan pakomatkalta. Hannu ja Laura Haukka kertovat tilanteesta rintamalla sekä Puolan puolella rajaa. Missiokirjaa painetaan extrapainos Ukrainaksi ja Venäjäksi. (uusinta)

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 29


Ohjelmassa keskustellaan muuttuvan maailman keskellä olevista haasteista, missioissa nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnostavasta aiheesta ohjelmassa keskustelevat Ari Talja, Andreas Wirth, Merja Hakala ja Onni Haapala Jr.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 28


Ohjelmassa IRR/TV:n Se löytyi mission rukoustyö kordinaattori Anne kertoon mission rukoustyöstä ja työn haasteista. Pirjo Karttunen kertooo juutalaistyön historiasta ja nykypäivän työstä ja tulevista hankkeista.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 27


Ohjelmassa IRR/TV:n Ari Talja esittelee kuulijoille IRR/TV:n uuden työntekijän, pastori jori Asikaisen. Mediamission se löytyi pääkordinaattori Onni Haapala Jr. Kertoo tarkemmin missio hankkeen edistymisestä. Kuulemme kiinostavan keskustelun ja erinomaisia vinkkejä kuinka yksilötasolla voimme vaikuttaa ja voittaa lähinmäisiämme.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 26


Itäraportti ohjelmassa Markku Tenhusen kanssa studiossa keskustelee Onni Haapala Jr. Missio 2022 hankkeesta ja hankkeen edistymisestä. Kuulemme myös Ari Taljan haastattelevan IRR/TV:ltä eläkkeelle siirtyvää viestintäpäälikköä Markku Tenhusta, merkittävästä kansainvälisestä kristillisenmediatyön urasta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 25


Ohjelmassa IRR/TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka ja Andrei Motinga keskustelevat Ukrainan raskaasta tilanteesta ja kertovat IRR/TV:n tekemästä työstä Ukrainassa sodan keskellä. Tärkeänä aiheena on myös IRR/TV:n tuleva humanitäärinen työ mm. hengellisten kirjajulkaisujen muodossa.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 24


Ohjelmassa IRR/TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka ja Andrei Motinga keskustelevat Ukrainan raskaasta tilanteesta ja kertovat IRR/TV:n tekemästä työstä Ukrainassa sodan keskellä. Tärkeänä aiheena on myös IRR/TV:n tuleva humanitäärinen työ mm. hengellisten kirjajulkaisujen muodossa.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 23


Ohjelmassa kuulemme uutisia Israel työstä, se löytyi missiosta ja Ukraina tapahtumista. Studiossa Ari Taljan vieraana Pirjo Karttunen, Onni Haapala Jr. ja Hannu Haukka. Kuulemme ohjelmassa myös Juri Babinetsin puhuttelevan haastattelun suoraan Ukrainasta.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 22


Ohjelmassa kuulemme tuoreen puhelinhaastattelun paikanpäältä Ukrainasta Hannu Haukalta ja Juri Babinetsiiltä. Juri Babinetsia haastattelussa kuulemme Ukrainan tämän hetken tilasta mm. seurakunnissa. Hannu Haukka raportoi kirjahankkeesta ja hänen tuoreista kokemuksista sotatilan keskeltä Ukrainasta. Tilannetta Ukranassa käsitellään myös studiossa Markku Tenhusen ja Onni Haapala Jr.n kanssa.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 21


Ohjelma käsittelee Ukrainasta tapahtuvaa evakuointia. Hannu Haukka ja Jori Asikainen keskustelevat kokemuksista keskelta sotatilaa tapahtuvasta evakuoinnista ja käynnissä olevasta vastaanotto toiminnasta Suomessa. Kuulemme myös kuinka eripuolella Suomea on käynnistynyt tukitoimia evakuoiduille ukrainalaisille.

ITÄRAPORTTI 2022 jakso 20


Ohjelmassa keskustellaan muuttuvan maailman keskellä olevista haasteista, missioissa nyt ja tulevaisuudessa. Kiinnostavasta aiheesta ohjelmassa keskustelevat Ari Talja, Andreas Wirth, Merja Hakala ja Onni Haapala Jr.