Messiaaniset seurakunnat kasvavat Israelissa

IRR-TV on tehnyt jo vuosien ajan yhteistyötä israelilaisten seurakuntien kanssa. Maassa on toteutettu humanitaarisia projekteja sekä järjestetty kaupunkimissioita. Pitkäjänteinen työ on kantanut hedelmää, sillä messiaaniset seurakunnat kasvavat vähitellen.

Israelissa on järjestetty useita mediamissioita. Yhä useampi israelilainen on kiinnostunut evankeliumista.

Israelin hengellinen maaperä on tunnetusti kovaa, mutta vuosien sitkeän työn ansiosta ihmisten sydämissä on alkanut tapahtua muutoksia.

– Vuosi vuodelta on ollut helpompaa pitää missioita. Aggressiivisuus messiaanisia seurakuntia kohtaan on vähentynyt. Missiomainoksia ei revitty pois viime vuonna Tel Avivissa, kertoo IRR-TV:n juutalaistyön osaston johtaja Vladimir Karttunen.

Toisin oli vielä vuonna 2012, jolloin IRR-TV piti kaupunkimission Nasaretissa. Silloin osa mission ulkomainoksista tuhottiin. Sabotointiyrityksistä huolimatta monet juutalaiset saivat kuulla sanoman Messiaasta ja löysivät tiensä kristillisiin seurakuntiin. Yksi seurakunnista oli Nasaretin venäjänkielinen Elämän henki -seurakunta.

– Mission järjestäminen oli ainutlaatuinen projekti. Sen myötä seurakuntaamme tuli uusia ihmisiä, kiittelee seurakunnan pastori Sergei Botcharnikov.

Missiomainosten tuhoamisvimma on laantunut parin vuoden aikana.

Taistelua pelkoa ja ennakkoluuloja vastaan

Israelissa ei ole helppoa olla messiaaninen juutalainen. Ortodoksijuutalaisten – toisinaan aggressiivisenkin – vastustuksen vuoksi monet juutalaiset pelkäävät mennä seurakuntaan.

Myös juutalaisen identiteetin menettäminen arveluttaa.

– Ihmiset ajattelet, etteivät voi olla enää juutalaisia, jos he uskovat Jeesukseen. Sanomme heille, että he kyllä pysyvät juutalaisina ­– olihan Jeesuskin juutalainen, Botcharnikov sanoo.

Seurakuntaelämään liittyy Israelissa normaalia suurempia paineita.

– Emme anna ihmisille vain hengellistä ruokaa, vaan autamme heitä esimerkiksi löytämään työpaikan. Yritämme myös auttaa ihmisiä pääsemään peloistaan.

Tilojen saamiseen liittyy omat haasteensa, sillä vuokrat ovat kalliita ja täysin seurakuntalaisten lahjoitusalttiuden varassa. Ja vaikka rahat saisi kokoon, tiloja ei välttämättä haluta vuokrata messiaaniselle seurakunnalle.

Haasteista huolimatta messiaaniset seurakunnat kasvavat jatkuvasti.

Yhä useampi on avoin evankeliumille

Elämä Luvatussa maassa on terroritekojen ja pelon värittämää. Siviilejä ja sotilaita kuolee koko ajan. Yrityksistä huolimatta tilanteeseen ei tahdo löytyä ratkaisua.

– Me tuomitsemme kaiken vihamielisyyden, joka on valitettavasti osa yhteiskuntaamme nykyään. Rukouksemme on, että terroriteot ja tapot loppuvat, Botcharnikov toteaa.

– Pyydän rukoustukea Israelin ja meidän puolestamme. Haluamme levittää evankeliumia Israelissa ja tavoittaa enemmän ihmisiä. Nykyään yhä useampi israelilainen on vastaanottavainen evankeliumille.

Israeliin on suunniteltu seuraavaksi yhteistä mediamissiota messiaanisten ja arabiseurakuntien kanssa.