Ensimmäisenä jouluna Jumalan sydämellä oli erityinen kolkka paimenille, sillä ilmoitus Jeesuksen syntymästä jouluyönä tuli Beetlehemin kedolla oleville paimenille.

Jouluevankeliumissaan lääkäri Luukas kirjoittaa: ”Sillä seudulla oli paimenia yöllä ulkona vartioimassa laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli, ja Herran kirkkaus ympäröi heidät. Pelko valtasi paimenet, mutta enkeli sanoi heille:

»Älkää pelätkö! Minä ilmoitan teille ilosanoman, suuren ilon koko kansalle. Tänään on teille Daavidin kaupungissa syntynyt Vapahtaja. Hän on Kristus, Herra.

Tämä on merkkinä teille: te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä.» Ja samalla hetkellä oli enkelin ympärillä suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen:
– Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisillä, joita hän rakastaa.

Kun enkelit olivat menneet takaisin taivaaseen, paimenet sanoivat toisilleen:»Nyt Betlehemiin! Siellä me näemme sen, mitä on tapahtunut, sen, minkä Herra meille ilmoitti.»

He lähtivät kiireesti ja löysivät Marian ja Joosefin ja lapsen, joka makasi seimessä. Tämän nähdessään he kertoivat, mitä heille oli lapsesta sanottu. Kaikki, jotka kuulivat paimenten sanat, olivat ihmeissään.”

Tänä jouluna mongolialaiset ovat saaneet kuulla evankeliumin sanoman tehoste-tusti, monet ensimmäistä kertaa elämässään. Ensimmäistä kertaa he juhlivat joulua tietäen, että Jeesuksen syntymä on tuonut valon myös heidän hengelliseen pimeyteensä.

Missio on tarjonnut Mongolian seurakunnille mahdollisuuden toteuttaa lähetyskäskyä tehokkaasti. Seurakunnat ovat pieniä ja ulkopuolisten tavoittaminen on usein hidasta ja vaivalloista. Mikäli seurakunnat olisivat toimineet perinteiseen tapaan ilman mediaa, aikamme sukupolven tavoittaminen evankeliumilla Mongoliassa olisi parhaassa tapauksessa kestänyt 50 vuotta, jopa kauemminkin.

Nyt median avulla seurakunnat ovat voineet viedä evankeliumin sanoman tämän sukupolven mongolialaisille kattavasti. Tuhannet heistä, ovat vastanneet kutsuun tekemällä henkilökohtaisen uskonratkaisun ja he ovat nyt yhteydessä seurakuntaan.

Uskoon tulleita on runsaasti
Eräs puhelinkeskukseen soittanut nuori nainen, joka edustaa taloudellisesti ylempää kansanosaa, päätti tulla hakemaan tilaamansa missiokirjan henki- lökohtaisesti. Hän oli soittanut missiopuhelimeen muutamia päiviä aikaisemmin ja kertonut haluavansa tulla hakemaan tilaamansa kirjan. Vastaanotettuaan muutoskertomuksia sisältävän lahjakirjansa hän kosketti sillä otsaansa ja sen jälkeen rintaansa.

Missiolle jatkoaikaa
Mission vastakaiku on ylittänyt odotukset. Niinpä seurakunnat ovat pyytäneet, että mission medianäkyvyyttä jatkettaisiin vielä joulukuun alkuun saakka. Esimerkiksi, pastori Myagmardarj tiimeineen perusti missiotoimipisteen keskustaan vilkkaasti liikennöidyn pääkadun varrelle. Paikalle kokoontui suuri joukko ihmisiä ja monet heistä pysähtyivät tutustumaan esittelyssä olevaan kirjaan.  Hetkessä missiokirjaa oli jaettu sitä halunneille 185 ohikulkijalle. Seuraavalla viikolla pastorin soluryhmään alkoi ilmestyi paljon tuntemattomia ihmisiä.

Uusi seurakunta
Niinpä pastori päätti perustaa uuden seurakunnan. Sen nimi annettiin seurakunnan päätettäväksi. Nimi valittiin kirjoittamalla paperilapuille eri ehdotuksia. Arvonta suoritettiin vetämällä pussista yksi lappu. Sieltä nousi esille nimi, jonka oli kirjoittanut eräs vastauskoon tulleista. Lapussa luki ”Valo”. Niinpä tämä uusi seurakunta sai nimekseen ”Valo”. Seurakunta on alkanut kokoontua säännöllisesti.

Missio kaivolla
Eräs toinen seurakunta päätti jakaa missiokirjoja veden hakuun saapuneille asukkaille heidän antaessaan yhteystietonsa. Kahden päivänä aikana yhteensä 147 jurtta-alueella asuvaa ihmistä sai lahjaksi muutoskertomuksia sisältävän missiokirjan. Sen jälkeen järjestettiin tilaisuus, johon nämä ihmiset kutsuttiin.

Tilaisuuteen saapui yhteensä 40 aikuista ja 15 teiniikäistä nuorta. Paikalla oli kaksi missiokirjassa esiintynyttä henkilöä. Toinen heistä oli tiedemies nimeltään
Dugermaa. Hän oli löytänyt Jumalan etsiessään totuutta. Toinen heistä oli nimeltään Tsogtbayar, joka oli kärsinyt 12 vuoden vankilatuomion. Hän oli tullut uskoon ja toimii nyt pastorina seurakunnassa.

Tilaisuuden lopussa Tsogtbayar kysyi, kuka haluaa oppia tuntemaan tämän saman Jeesuksen. Kaikki 55 ihmistä ilmoittivat, että he tahtoivat vastaanottaa kutsun uskoa Jeesukseen henkilökohtaisena pelastajanaan.

Hannu Haukka

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi Mongolian mission puolesta! 
Voit antaa myös arvokkaan tukesi missiosanoman leviämiseksi tehokkaasti osoitteessa https://irr-tv.fi/lahjoita/ Kiitos tuestasi!