Venäjän seurakuntien helluntailiiton Piispa Abasin Pavel Sergejevitshin vetoomus Venäjän kristityille.
Rakkaat ystävät käännyn teidän puoleenne Bozhija Rossija-seurakuntien kansallisena piispana ja myös ihmisenä, joka lapsuudesta asti seuraa Kristusta.
Olen palvellut Jumalaa Neuvostoliitossa kiihkoateismin aikoina ja olen joutunut läpikäymään vainoja uskoni tähden ensin koulussa, sitten palvellessani armeijassa ja sen jälkeen 80-luvulla palvellessani seurakuntaa.
Tänä päivänä voin varmuudella sanoa, että tilanne, jonka edessä evankeliset seurakunnat nyt ovat on osa suunnitelmallista vastustusta ei-ortodoksisia uskonsuuntia vastaan. On loppumattomia oikeudenkäyntejä, jotka kohdistuvat paikallisiin evankelisiin seurakuntiin. Tämä on yritys kääntää pois huomiomme palvelutyöstämme, seurakunnan missiosta ja kuluttaa seurakuntiemme voimavarat.
On julistettu täysimittainen sota seurakuntia vastaan, joilla on oma seurakuntarakennus.
Toukokuussa 2018, tuomioistuimen päätöksen mukaan Bozije Voskresenije -seurakunnan rukoushuone Orjol-kaupungissa suljettiin. Olen sen seurakunnan pastori. Rukoushuoneemme oli uusi rakennus, joka oli valmis käyttöönottoomme. Mutta tuomioistuin asettui syytäjänviraston puolelle.
Marraskuuta 26. päivänä, 2019 Nizni Novgorodissa oikeus kielsi Posolstvo Isusa-seurakunnan kokoontumisen kirkkorakennuksessaan. Seurakunnan pastorina on Pavel Reditsh.
Joulukuun 3. päivänä, 2019 Kalugan kaupungissa on määrä pitää seuraava oikeudenkäynti, missä syyttäjävirasto on julistanut Elämän Sana-seurakunnan kokoontumistilan katedraalin käyttökieltoon. Seurakunnan pastori on Albert Ratkel.
Kyseisissä oikeudenkäynneissä käytäntö on osoittanut, että jätetään huomiotta asiaan liittyvät todistajien lausunnot, toimikuntien päätökset ja asiantuntijatarkastukset. Yritykset löytää rakentavat ratkaisut kiistanalaisissa kysymyksissä yksinkertaisesti kumotaan.
Toisin sanoin, oikeuden toteuttamisen sijasta tuomioistuimet toteuttavat tiettyjen valtionvirastojen ja palvelujen tahtoa.
Jumalan Sana selvästi ilmoittaa, että Jumala tulee tuomitsemaan ne, jotka vääristävät oikeuden. Minulla ei ole pienintäkään epäilystä siitä, että kaikki, jotka tavalla tai toisella osallistuvat seurakunnan ahdistamiseen kohtaavat Jumalan vihan. Jumala on uskollinen omalle sanalle, mutta samalla meillä myös Jumalan kansana on tietty vastuu. Meidän tulee lopettaa asiain esittämisen, aivan kuin nämä kaikki tapahtumat olisivat vain paikallisella tasolla tapahtuvia ylilyöntejä. On tunnustettava, että Venäjällä on meneillään järjestelmällinen taistelu evankelisia seurakuntia vastaan.
Me emme taistele ihmisiä vastaan. Jokainen, joka järjestää seurakuntien vainoja kohtaa Jumalan oikeuden. Minä aidosti säälin näitä ihmisiä ja rukoilen heidän katumuksen puolesta. Meillä on hengellinen taistelu. Tänään saatana jälleen kerran yrittää pysäyttää evankeliumin julistuksen maassamme. Meidän tärkein apumme eivät ole asianajajat. Meidät on kutsuttu taistelemaan hengessä. Aseinamme ovat paasto ja rukous. Siksi tänään vetoaan kaikkiin piispoihin, pastoreihin ja seurakuntiemme jäseniin sekä kaikkiin Jumalaa kunnioittaviin ihmisiin: meidän tulee yhdistyä rukoukseen ja paastoon 1-3 joulukuuta ja rukoilla voittoon asti. Pyydän erityisesti rukoilemaan Kalugan kaupungissa meneillään olevan tilanteen puolest, koska siellä ratkaistaan seurakunnan kohtalo kuin myös niiden puolesta, jotka tänään ovat viranomaisten painostuksen alla, sekä rukoilemaan Jumalan oikeuden koittamiseksi niiden kohdalla, jotka järjestävät seurakuntien vainoja. Antakoon Herra totuutensa tulla ilmi.