Jumalan Sana, Raamattu ilmoittaa meille, että juutalainen kansa, Israel on Jumalan silmäterä. Paavali piti kunnia-asianaan julistaa evankeliumia ensin juutalaisille. Siksi medialähetysjärjestö IRR-TV keskittyy vahvasti juutalaisen kansan tavoittamiseen sanomalla Messiaasta.

Koronaviruksesta huolimatta TV-ohjelmamme tavoittavat suuren itäisen naapurimaamme juutalaisia tehokkaalla tavalla, josta käyttämiemme kanavien näkyvyysalueet näkyvät kuvassa alla. Sen lisäksi ohjelmia on saatu myös kanaville Israelissa. Tästä saat tarkempaa tietoa katsomalla alla näkyvästä linkistä IRR-TV:n tekemästä juutalaistyöstä kertovan videon.

On suuri etuoikeus välittää juutalaiselle kansalle toivon sanomaa, joka kestää kuolemankin yli ikuisuuteen! Tästä hyvänä osoituksena ovat eri kanaville tuottamamme Shabbat Shalom -ohjelmat, jotka ohjaavat juutalaisia Messiaansa yhteyteen huomioiden heidän kansalliset juhlansa ja tapansa.

Vaikka fyysisesti olemme etäällä, niin kutsumme teitä yhdistymään rukoukseseen Koronapandemian keskellä siunaten Israelia. Haluamme siunata kaikkia työmme ja Israelin ystäviä 1. Moos.12:1-3:n sanoilla: ”Herra sanoi Abramille: ”Lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.” 

Lämmin kiitos kaikille ystävillemme esirukouksistanne, jotka kantavat meitä työssä eteenpäin! Kiitämme myös kaikesta antamastanne tuesta näinä niukkuuden aikoina! Voit omien mahdollisuuksienne mukaan tukea työtämme tästä linkistä Israel- työn viitteellä 5050.

Katso IRR-TV:n juutalaistyöstä kertova video tästä linkistä.