Kuvituskuva

IRR-TV:n arabiosaston johtaja Hani Henein on saanut islamilaisesta maailmasta mahtavia todistuksia siitä, kuinka muslimit löytävät tuottamiemme TV -ohjelmien ja seurantatyötiimin avulla Jeesuksen yhteyteen. He ovat alkaneet katsomaan 16 satelliittiTV -kanavalle tuottamiamme evankeioivia ohjelmia ja ovat löytäneet elävän yhteyden Jeesukseen. Sadat miljoonat potentiaaliset muslimitauttaiset katsojat arabimaissa ja eri puolilla maailmaa altistuvat päivittäin evankelioiville TV-ohjelmillemme, jotka osoittavat tiekartan pimeydestä Jeesuksen evankeliumin ihmeelliseen valoon. Haluamme rohkaista sinua työmme ystävänä ja tukijana alla näkyvillä todistuksilla muslimimaailmasta, että ‘vaivannäkösi Herrassa ei ole turha’.

Hameed Iranista

Joitakin aikoja sitten Hameed ja hänen vaimonsa olivat keskellä eroprosessia. Uskova vaimo oli hyvin pahoillaan siitä, että hänen miehensä oli pettänyt häntä. Tuohon aikaan Hameed otti yhteyttä lukuisia kertoja meihin, jotta olisimme yhteydessä häneen ja myös puhuisimme hänen vaimonsa kanssa yrittääksemme taivutella häntä muuttamaan mielensä ja pysymään miehensä kanssa. Joka kerta, kun puhuimme Hameedin kanssa, rohkaisimme häntä tekemään parannusta ja elämään jumalista elämää. Lopulta kerroimme hänelle, että hänen tulisi tehdä parannus ja turvautua Herraan itsensä vuoksi eikä jonkun toisen. Tämä toi selkeyttä hänen ajatuksiinsa ja keskitti hänen ajatuksensa. Hameed päätti lähestyä Herraa liikeasioidensa suhteen ja samalla hän pyysi Herraa muuttamaan itsensä. Sitten Herra teki työtä myös hänen vaimonsa sydämessä ja niinpä hänen vaimonsa päätti antaa Hameedille vielä yhden mahdollisuuden. Nyt Hameed on laittanut uskonsa Herran nimeen ja hän sanoo:” Joka päivä näen ihmeitä Jeesuksen nimessä. Kiitos, että olette tehneet hänen nimensä tunnetuksi minulle.”

Ibrahim Algeriasta

Ibrahim on hyvin konservatiivinen mies, joka kunnioittaa perinnettään ja kulttuuriaan. Eräänä päivänä hän avasi TV:n. Ibrahim kuuli puhuttavan rauhasta, turvasta, levosta, muutoksesta ja muista asioista, joita hän oli aina kaivannut. Hän kuuli Jeesuksen nimen ja ihmetteli, onko hän todellakin Tie. Hän alkoi katsomaan TV-ohjelmiamme päivittäin ja ymmärsi, että hänen elämästään puuttuu jotain, siellä oli tyhjyys, mitä kukaan ei voi täyttää.

Hän yritti puhua ystävälleen asiasta, joka neuvoi häntä jättämään sikseen sen, mitä oli kuullut. Ibrahim kuuli jatkossa lisää Kristuksesta ja päätti soittaa seurantatyöryhmällemme. Eräs veli ryhmästämme tapasi hänet ja rukoili hänen kanssaan. Ibrahim antoi elämänsä Kristukselle ja haluaa palvella Häntä ja elää Hänelle.

Kuvituskuva

Abdul on muslimiuskosta poiskääntynyt mies Länsirannalta

Hän johtaa Raamatun tutkisteluryhmää neljälle perheelle. Heistä jokainen on seurannut teidän Tv-ohjelmianne ja he ovat oppineet niin paljon. Abdul soitti seurantatyöryhmällemme ja halusi tulla Jeesuksen opetuslapseksi, jotta hän voisi johtaa omaa maanalaista seurakuntaa. Hän myös pyysi apua yhteydenpidossa toisen paikallisen seurakunnan kanssa, koska he asuvat hyvin vanhoillisen muslimiyhteisön keskellä.

Kuvituskuva

Shereen tuli uskoon noin neljä vuotta sitten

Tämän naisen usko oli aluksi horjuvaa ja hän oli epävarma siitä, mihin hän oikein uskoo. Hän odotti aina Herralta erityistä merkkiä, että voisi perustaa uskonsa vakaammalle pohjalle. Joitakin viikkoja sitten hän pyysi katsojasuhteista vastaavaa ryhmäämme olemaan yhteydessä häneen, jotta saisi vastauksia joihinkin kysymyksiinsä. Keskustelu heidän kanssaan näytti keventävän hänen oloaan ja hän pyysi tätä ryhmää soittamaan hänelle jälleen kahden viikon kuluttua.

Kun eräs katsojasuhteista vastaavan ryhmän jäsenistä soitti pyydettynä aikana Shereenille, hän oli pahalla tuulella, koska Shereenin mukaan Jumala ei näytä vastaavan hänen rukouksiinsa. hän sanoi: ”Onkohan Jumalalla jotain minua ja miksei hän näytä minulle merkkiä, jotta voisin joko uskoa häneen tai hylätä tällaisen toimimattoman uskon. Viime viikolla olin lähellä riistää oman henkeni ja en ymmärrä, miksei Jumala auta minua.” Sielunhoitajamme katsojasuhteiden ryhmästä selitti, että meillä yksilöuskovina on oma osamme hoidettavana ja Jumalalla on oma osansa. Hän myös osoitti, että me emme voi sanella Jumalalle sitä, kuinka Hän valitsee toimia meidän kanssamme – Jumala ei kanna kaunaa meitä vastaan vaan Hän tuntee meidät pikemminkin niin hyvin, että Hän hoitaa meitä omien hyvien suunnitelmiensa mukaisesti ja kaitsee meitä.

Henkilöstömme jäsen rohkaisi Shereeniä  sanomalla, että uskovina meidän ei tule olla penseitä. Hän osoitti samalla hellävaraisesti, että tilanne , jonka hän oli itselleen luonut n asettaa hänet vaaraan tulla meren aallon kaltaiseksi, josta Jaakobin kirje varoittaa meitä: ” Se, joka epäilee, on meren aallon kaltainen, tuulen tuivertama ja heittelehtimä.” Shereen kuunteli ja kysyi, kuinka hän voi olla varma siitä, mihin uskoa. Tätä seuraavan keskustelun aikana katsojasuhteista vastaava sielunhoitajamme jakoi hänen kanssaan joitakin todistuksia rohkaistakseen Shereeniä, joka hyväksyi sen, mitä hän oli kuullut. Hän sanoi: ”Ymmärrän nyt, että olin itse vastahankainen, eikä Jumala. Olen itsepintaisesti ajanut oman tahtoni tapahtumista enkä Hänen tahtoaan.  Rukoilkaa minun puolestani uskoni uudistumisen puolesta.” Olen tehnyt päätökseni, koska tiedän, että ilman Jumalaa, tulen kaatumaan ja päätymään kadotukseen. Niinpä minä valitsen Jumalan, mitä tahansa se maksaakaan minulle.”

Hani Henein ja Ari Talja

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi ja tuestasi näiden muslimien tavoittavamiseksi evankeliumin sanomalla! Tarvitsemme edelleen esirukouksiasi ja tukeasi näiden voidaksemme jatkossakin lähettää näitä TV-ohjelmia sadoille miljoonille muslimeille. Voit tukea evankelioivien ohjelmien tuotantoa ja lähettämistä viitteellä 8853 tästä linkistä.

Lämmin kiitos mukanaolostasi! Suojelkoon Jumala sinut terveenä nykyisen pandemian keskellä ja antakoon sinulle voimaa edistää Hänen valtakuntansa leviämistä maailmaan ääriin saakka.