Poikkeuksellinen mediamissio Länsi-Afrikan Dakarissa käynnistyi toukokuun alussa. Yhteistyössä paikallisten seurakuntien kanssa IRR-TV käynnisti pitkään valmistellun mediamission Afrikan länsirannikolla sijaitsevan Senegalin pääkaupungissa, Dagarissa. Toukokuun alussa alkanut missio tavoittaa tehokkaasti eri medioiden avulla 3.9 miljoonan asukkaan pääkaupunki Dakarin sekä sen lähialueet. Valtakunnallisten TV- ja radiokanavien  avulla mediamission sanoma leviää tehokkaasti myös muualla asuvien 18 miljoonan senegalilaisen pariin. Maan väestöstä 94 %:a on muslimeja ja se onkin yksi Afrikan vähiten evankeliumilla saavutetuista maista.

Missiomainoksissa oleva ilmaisnumero ohjaa soittamaan mission puhelinkeskukseen, josta voi tilata itselleen ilmaiseksi evankelioivan missiokirjan jumalan muuttavasta voimasta. Kirjan sivuilla mm. senegalilaiset julkisuuden henkilöt kertovat evankeliumin muuttavasta voimasta omassa elämässään. He ovat kokeneet muutoksen ja vapautuksen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Tätä missiokirjaa jaetaan Senegalissa 50 000 kappaletta.

 

Maan virallisena kielenä on Ranska, mutta Senegalissa puhutaan kaiken kaikkiaan yhteensä 38 eri kieltä, joista seuraavaksi merkittävimmät ovat wolofin ja sererin kielet. Osa mission sisällöistä on saatavana myös näillä kielillä.

Noin 2 viikkoa ennen varsinaisen mediamission alkua käynnistyi sosiaalisessa mediassa mission esikampanja, jonka avulla herätetiin kansan mielenkiintoa varsinaisen mission sanomaan 1.5. alkaen. Missiota koordinoiva IRR-TV:n arabiosaston johtaja Hani Henein kertoi, että sosiaalisen median alustoja hyödyntäen näin saatiin sitoutettua missioon yli 200 000 senegalilaista ennen varsinaisen mission alkua. Sähköpostin välityksellä monet heistä halusivat kovasti tietää, mistä tässä missiossa on kysymys.

Unescon mukaan Senegalin väestöstä (15 -vuotiaista ja sitä vanhemmista ihmisistä) noin 62%:ia oli lukutaidottomia vuonna 2000. Mediamissio vastaa tähän haasteeseen toimittamalla 10 000 aurinkoenergialla toimivaa digitaalista kuuntelulaitetta. Niiden sisältönä ovat parhaimmat muutoskertomukset, evankeliumin sanoma, pelastusrukous ja ensiaskeleet Jeesuksen seuraamiseen.

Oman lisähaasteensa missiokirjan toimittamiseen asettaa se, että Senegalissa ihmisillä ei ole virallisia postiosoitetta. Siksi mediamissiota koordinoiva IRR-TV:n arabiosaston johtaja Hani Henein onjannut Dakarin 12 aluekeskukseen ympäri kaupunkia. Niissä mission vapaaehtoiset jakavat missiokirjaa ja kuuntelulaitetta sekä hoitavat alueellisesti mission seurantatyön yhteistyössä alueen seurakuntien kanssa.  Muualta Senegalista tulevat kirjatilaukset ja kirjojen jakaminen ohjataan kristillisten seurakuntien kautta.

Hani Henein ja Ari Talja

P.S. Pyydämme muistamaan rukouksin Senegalin elonkorjuun aikaa toukokuussa. Voit antaa lahjasi mission tukemiseen tästä linkistä valitsemalla lahjoituskohteeksi suurkaupunkimissiot ulkomailla. Lämmin kiitos esirukouksistasi ja tuestasi!