Missiot

Kaupunkimissiot voivat vaikuttaa kohdealueillaan esimerkiksi näin: Ukrainan Kiovassa 2007 noin 10 000 ihmistä otti yhteyden missiotoimistoon. Pari vuotta myöhemmin eräässä Kiovan kaupunginosassa tehdyn tutkimuksen mukaan 90 prosenttia yhteyden ottaneista oli löytänyt tiensä paikallisseurakuntiin.

Jo 700 miljoonaa ihmistä tavoitettu

Vuoteen 2020 mennessä IRR-TV on pitänyt yhdessä paikallisseurakuntien kanssa 108 vaikuttavaa mediaevankeliointikampanjaa suurkaupungeissa mm. Venäjällä, Israelissa, Suomessa, Keski- ja Etelä-Aasiassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa. Niiden avulla on tavoitettu jo noin 700 miljoonaa ihmistä. Missiot ovat nousseet kaupunkilaisten puheenaiheeksi ja herättäneet sekulaarin median ja poliitikkojen huomion. Päättäjät ovat huomanneet seurakuntien merkityksen sosiaalisina auttajina.

Missiopuhelinkeskukset ovat vastaanottaneet satojatuhansia puhelinsoittoja. Yli 8 miljoonaa laadukasta missiokirjaa on jaettu ihmisille, jotka etsivät muutosta elämäänsä. Lukuisat itsemurhaa hautoneet ovat pelastuneet, päihderiippuvaiset ovat päässeet irti aineista ja hajoamassa olleet perheet ovat eheytyneet. sadattuhannet ihmiset ovat tulleet uskoon, ja seurakuntien jälkihoidossa on ollut satojatuhansia ihmisiä missioiden jälkeen.

TV-ohjelmat parhaaseen katseluaikaan

Kaupunkimissioissa paikallisten kristittyjen koskettavat todistukset siitä, kuinka Jumala on muuttanut heidän elämänsä, ovat esillä kaupungin eri medioista 30 päivän ajan. Evankeliumin sanoma kohdistuu tehokkaasti sadoille tuhansille, jopa miljoonille ihmisille television, radion, sanomalehtien, ulkomainostaulujen ja postilähetysten kautta.

TV-ohjelmat näkyvät yleensä parhaaseen katseluaikaan kaupungin suosituimmilla kanavilla. Muutamissa kaupungeissa tehtyjen pienten kyselyjen mukaan 80–100 prosenttia ihmisistä oli nähnyt tai kuullut missiosanoman.
Missioiden tehokas kokonaisvaikutus muodostuu, kun median käyttöön yhdistyy sielunhoitopuhelin, henkilökohtaisesti kotiin jaettavat missiokirjat sekä paikallisseurakuntalaisten tekemä muu henkilökohtainen työ missiosanoman koskettamien ihmisten parissa.

Puhelinpalvelu johdattaa uskovien yhteyteen

Mediassa näkyvät uskovien erilaiset todistukset puhuttelevat eri ihmisiä: perheellisille, yksinäisille, syrjäytyneille, erilaisista ongelmista kärsiville ja ulkonaisesti onnistuneille on omat samaistumiskohteensa. Yhdistävä sanoma on, että Jumala voi muuttaa myös sinun elämäsi.

Kun ihminen kohtaa ilosanoman median kautta, hän haluaa saada yhteyden toiseen ihmiseen, joka voi auttaa. Missiopuhelimen avulla hän saa ensikontaktin, hän saa missiokirjan ja hänet johdatetaan paikallisten uskovien yhteyteen. Seurakunnat jatkavat yhteydenpitoa ja jälkihoitoa. Ne myös ohjaavat esimerkiksi päihdeongelmista kärsiviä kristilliseen ammattihoitoon.

Ulkoisesti veihättävässä missiokirjassa esitetään tie pelastukseen Jeesuksessa ja opastetaan ottamaan ensiaskeleita Jeesuksen seuraajana. Kirja räätälöidään jokaista kaupunkia varten erikseen ja se sisältää myös 10–15 vaikuttavinta muutoskertomusta kohdealueen uskovien elämänmuutoksesta. Muutoskertomukset osoittavat, miten Jumala auttaa myös lukijan ulos erilaisista ongelmista.

Seurakuntien jäsenmäärät paikoin kaksinkertaistuneet

IRR-TV toteuttaa kaupunkimissiot aina yhdessä kaikkien halukkaiden kristillisten seurakuntien kanssa. Kaikkialla, missä kaupunkimissioita on järjestetty, seurakunnat ovat hämmästelleet, kuinka ainutlaatuisen ja ennen kokemattoman työkalun ja konkreettisen avun missio tarjoaa heille.

Jokaisessa kaupungissa missio on saanut eri seurakunnat yhdistämään voimansa evankeliumin välittämiseksi. Seurakunnat saavat mission kautta myös arvokasta koulutusta, pysyviä työvälineitä ja työnäyn jatkoa varten.

Paikalliset pastorit kertovat seurakuntiensa jäsenmäärien nousseen, paikoin jopa kaksinkertaistuneen mission ansiosta.

IRR-TV:n kaupunkimissioiden tuloksia
vuosina 2003-2020:

• 108 kaupungissa mm. Venäjällä, Israelissa, Suomessa, Keski- ja Etelä-Aasiassa, Lähi-Idässä, Afrikassa ja Etelä-Amerikassa
• arviolta jo 700 miljoonaa ihmistä on kohdannut missiosanoman
• yli 8 miljoonaa ainutlaatuista evankelioivaa missiokirjaa on jaettu
• 15–20 miljoonaa ihmistä on ollut yhteydessä missioon ja seurakuntiin
• jopa satojatuhanisia ihmisiä on tullut uskoon ja seurakuntiin
• jälkihoitotyö jatkuu kymmenien tuhansien ihmisten parissa
• lukuisat itsemurhaa hautoneet ovat pelastuneet, päihderiippuvaiset ovat päässeet irti aineista, hajoamassa olleet perheet ovat eheytyneet jne.

Kaupunkimissio pähkinänkuoressa

• kattaa koko kaupungin kuukauden ajan
• päivittäin eri medioissa paikalliset kristityt kertovat muutoksesta, jonka Jumala on tehnyt heidän elämässään
• TV-ohjelmat iltaisin parhaaseen katseluaikaan suosituilla TV-kanavilla
• radio-ohjelmat, internet, ulkomainostaulut, mainokset liikennevälineissä, esitteet, lehtimainokset ja -artikkelit, suuret ulko-TV-ruudut ja erityistapahtumat
• 24/7-sielunhoitopuhelin
• paikallisten kristittyjen henkilökohtainen yhteys kaupungin asukkaisiin, joita on tavallista helpompi lähestyä, koska kaupunkimissio on ihmisten puheenaiheena
• kymmeniätuhansia missiokirjoja, joissa on uskovien vaikuttavia todistuksia, pelastuksen aakkoset ja ohjaus uskon tielle
• seurakuntalaiset toimittavat missiokirjan henkilökohtaisesti sitä pyytäneen kotiin
• humanitaarista apua välitetään esim. lapsivangeille ja lastenkoteihin
• prosessi jatkuu tärkeällä seurantatyöllä yhteyden ottaneiden parissa tarvittaessa useita vuosia