Tansanian missio tavoittaa Itä-Afrikan

Lokakuulle suunnitellun Dar es Salaamin suurkaupunkimediamission valmistelut etenevät. Swahilinkielinen missio tulee tavoittamaan missiokuukauden aikana yksistään TV:n kautta arviolta 90 miljoonaa itäafrikkalaista.

Jo sadat Dar es Salaamin seurakunnat ovat ilmoittautuneet mukaan missioon ja valmistelevat parhaillaan kampanjaa. Viime aikoina on käyty neuvotteluja eri medioiden kanssa mm. parhaista ulkomainospaikoista. Myös missiokirjaan tulevat muutostarinat ovat työn alla. Missiota varten on tarkoitus painattaa 100 000 missiokirjaa, joita kiinnostuneet voivat tilata mission puhelinkeskuksesta.

Missio tulee näkymään laajasti eri medioiden, kuten TV- ja radiokanavien, sosiaalisen median ja ulkomainosten kautta. Television välityksellä tavoitetaan arviolta 90 miljoonaa itäafrikkalaista.

Tansanian noin 55 miljoonan asukkaan lisäksi missiosanoma tavoittaa swahilia puhuvia Keniassa, Ugandassa, osassa Kongon tasavaltaa ja Burundissa.

Noin 40 % Tansanian väestöstä on muslimeja. Maalle kuuluvan Sansibarin saaren kohdalla luku on 99 %.

Seurakunnat ovat innostuneita

Dar es Salaamin missio järjestetään Tansanian Vapaan Helluntaikirkon FPCT:n (The Free Pentecostal Church of Tanzania) piispa David Batenzin aloitteesta. Hän vieraili alkuvuonna Keravalla ja pyysi, että IRR-TV järjestäisi maassa suurkaupunkimission.

Myös luterilaisen kirkon piispa Alex Malasusa on hyvin innostunut missiosta. Hänen kauttaan kutsutaan mukaan muitakin kirkkokuntia.

– Missio vaatii, että kaikki ovat mukana. Yksi seurakunta ei pärjää, sanoo IRR-TV:n arabiosaston johtaja Hani.

Dar es Salaamin eri kirkkokunnat ovat innostuneita missiosta. Kuvassa keskellä IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka ja hallituksen jäsen Kenneth Grönroos.

Missio on suuri mahdollisuus Tansanialle

Mediamission järjestäminen maksaa. Tansanian kampanjan budjetti on yli 300 000 euroa. Maa on kallis, ja esimerkiksi TV- ja radioaika sekä ulkomainokset maksavat paljon.

– Toivomme saavamme runsasta apua tähän asiaan Suomesta lähetystyön ystäviltä, heiltä, jotka kantavat sydämellään Afrikan evankeliointia. Tämä on yksi merkittävimpiä missioita viime vuosien aikana, joita on tehty Itä-Afrikassa, kertoo IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka.

Arkkipiispa Batenzi totesi Suomen-vierailullaan, että missio on Tansanialle suuri mahdollisuus.

– Pyydän, että suomalaiset rukoilisivat puolestamme ja halutessaan myös tukisivat meitä.