Mediamission medianäkyvyys Itä-Afrikan Dar Es Salaamissa päätyi tammikuussa 2020. Sekä Tansanian evankelisten seurakuntien piispa Asante Zambi että missiotoimiston johtaja Daniel lähettivät terveisensä ja kertovat mediamission jatkuvasta vaikutuksesta Tansaniassa.

Missiojohtaja Daniel: – Missio jatkui koronapandemiasta huolimatta. Mission välittämä evankeliumin sanoma oli voimallinen. Kaikkialla se tunkeutui uskosta osattomien ihmisten kuten muslimien koteihin, sinne, minne me itse emme olisi voineet mennä. Monet ihmiset saivat kokea elämän suuren ja ihanan muutoksen Kristuksessa. Missio oli tarkoitettu ainoastaan Dar Es Salaamin viidelle miljoonalle asukkaalle, mutta mission edetessä havaitsimme, että se kattoi koko maan.


Missiokoordinaattori Daniel Mungemo, Dar Es Salaam

Puheluita tuli kaikkialta Tansaniasta. Meillä oli mission puhelinkeskuksessa ryhmä pastoreita, jotka rukoilivat pelkästään pelastusta etsivien ihmisten puolesta. He johtivat soittajia pelastusrukoukseen sekä rukoilivat sairaiden paranemista. Eräs soittaja islamilaiselta Sansibarin saarelta pyysi rukoilemaan naisen puolesta, jota oltiin viemässä perheensä puolesta uhrattavaksi heidän perinteiden mukaisesti. Kun hän kuuli missiosanoman, hän soitti missiokeskukseen, missä rukoiltiin naisen puolesta, kunnes hänet saatiin pelastettua. Evankeliumin muuttava voima saavutti ihmiset kuoleman varjon maassa.

Myös swahilinkielinen ”Koe muutoksen voima” -missiokirja on tehokas työväline, sillä kirjan sankarien muutoskertomukset ovat voimallisesti puhuttelevia. Kiitämme Kaikkivaltiasta Jumalaa, joka käytti Hannua ja Hania mission suunnittelussa ja järjestämisessä. Kiitämme myös kaikkia, joita Jumala kosketti lahjoittamaan omastaan missiota varten sekä niitä, jotka rukoilivat mission puolesta sen aikana ja sen jälkeen.

Tansanian seurakuntien ja uskovien puolesta suuri, suuri KIITOS teille. Piispa Zambi: – Pandemian vuoksi Tansaniassa on voimassa liikkumisrajoitukset, mutta kaikkialta Tansaniasta on kantautunut viestejä siitä, kuinka maakunnissa saarnataan käyttäen missiokirjan voimallisia muutoskertomuksia. Eri kirkkokunnat ovat ottaneet oppia mediakampanjasta ja ovat nyt alkaneet käyttää mediaa työssään. Missioseurakuntina me kartoitamme, miten me voisimme jatkossa saavuttaa saavuttamattomat missiokirjan avulla.

Olemme kouluttaneet uskovia käyttämään missiokirjaa erityisesti islamilaisella Swahili-rannikolla mukaan lukien Tangan, Pwanin, Lindin and Mtwaran alueet. Lisäksi tavoitamme muita islamilaisia seutuja kuten Zanzibar (Unguja) ja Pemban saaret. Rukouksemme on, että saamme niittää mediamission runsasta hedelmää vielä pitkälle tulevaisuuteen. Sydämestämme kiitämme teitä. Jumala siunatkoon teitä ilman määrää!

Siunaavin terveisin IRR-TV:n Afrikan työn puolesta

Hannu Haukka

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi ja tuestasi IRR-TV:n kaupunkimissioihin! Voit tukea valmisteilla olevia tulevia ulkomaan kaupunkimissioita viitteellä 1119 tästä linkistä. Tällä hetkellä odotetaan mahdollisuutta jatkaa missiovalmisteluja Senegaliin, Itä-Ukrainaan ja Thaimaahan.