IRR-TV:n tehtävänä lähetystyössä on noudattaa Kristuksen antamaa lähetyskäskyä, julistaa evankeliumi mahdollisimman tehokkaasti median välityksellä maailman eri puolilla. Testamentti kristilliselle mediatyölle on jälkisäädöksenä arvostettu tuki. IRR-TV sitoutuu hoitamaan testamentilla osoitetut varat testamentti muistiossa kirjatuin toivein ja ehdoin. Olemme toteuttaneet jo 110 suurkaupunkimissiota miljoonakaupungeissa. Lisäksi käytössämme on tällä hetkellä 18 satelliittia, joiden kautta sanoma välitetään Lähi-Itään vastaanottajille useilla kielillä.

Neuvonta

IRR-TV:n edustaja neuvoo veloituksetta ja antaa ideoita, kun olet pohtimassa testamentin tekoa. Ota rohkeasti yhteyttä.

Testamentti

Tehtyjen testamenttien arvo medialähetystyölle IRR-TV:n kautta on edes auttanut hengellisten ohjelmien lähettämisen mm arabiankieliseen maailmaan, kirjallisuuden painattamisen Venäjälle, Raamattujen, Uusien testamenttien muodossa sekä Suurkaupunkimissioiden rahoitusta eri puolilla maailmaa. Viime vuosina olemme iloinneet useiden testamentin tekijöiden yhteydenotoista. Useat testamentin antaneet henkilöt ovat tulleet vakuuttuneiksi siitä, että apu menee oikeaan kohteeseen, luottavat IRR-TV:n toimintaan ja arvostavat ohjelmien kautta saatua edullista kontakti hintaa ihmisten tavoittamisessa evankeliumilla. Testamentissa tulee olla kirjoitettuna testamentin tekijän henkilön oma tahto. Tärkeä asia, jota lakimiehemme painottaa on, että testamentti ei ole lupaus. Testamenttia voi muuttaa tai sen voi peruuttaa koska tahansa.

Muistio

”Näin minä tahdon”- jälkisäädös dokumenttiin kirjataan kaikki tarvittavat toiveet ja ohjeet kuolemanjälkeisten asioiden hoitajille. Tätä muistiota päivitetään sitten tarpeen mukaan, esimerkiksi tapaamisissa testamentin tekijän kanssa. Ihmiset ovat poikkeuksetta hyvin helpottuneita muistion tekemisen jälkeen.

Saadessamme tiedon testamentin tekijän kuolemasta joko omaisilta, tai järjestelmästämme, joka päivittyy koko ajan tai viranomaisilta, ryhdymme hoitamaan asioita sovitusti. Ilmoitamme läheisen/ystävän poismenosta sovituille tahoille ”Näin minä tahdon”-muistion mukaisesti. Hautauksen ja muistotilaisuuden jälkeen on vuorossa kuolinpesän ja perunkirjoituksen hoitaminen ja aikanaan asunnon tyhjentäminen. IRR-TV:n kanssa voi sopia muun muassa haudanhoidosta.

Päätös on sinun, mitä viimeisenä tahtonasi määräät ja on oikein, että sitä noudatetaan! Testamentti ei myöskään ole lupaus – sinulla on aina oikeus muuttaa sitä.

Testamenttiasioissa sinua palvelee

IRR-TV ry
Merja Tekoniemi

puhelin 020 712 0255