Kuurot joutuvat kokemaan Venäjällä paljon syrjintää ja eristämistä. Viitotun evankeliumin kautta he voivat löytää kuitenkin toivon ja tarkoituksen elämäänsä.

Viittomakielen tulkki Nadja Miroshnitshenko on viittonut kymmeniä psalmeja YouTubeen. Niitä on katsottu jo kolme miljoonaa kertaa. IRRTVdeaf-kanavalla on n. 31 000 tilaajaa.

– Videotyön kautta saavuttaa nopeammin kuurot. Se on kultainen jyvä, jonka löysimme, vuodesta 1991 alkaen IRR-TV:n kanssa yhteistyötä tehnyt Nadja iloitsee.

Viitottuja ohjelmia eivät katso vain kuurot. Myös kuulevat ovat kiitelleet siitä, että viittomakieli auttaa heitä ymmärtämään psalmeja paremmin.

Kuurojen suljettu maa

Kuurojen maailma on tuttu Nadja Miroshnitshenkolle vanhempien kautta.

– Minulla on kuulo, mutta sisäinen maailmani on kuuron maailma. Olen sekä kuulevien että kuurojen maailmassa.

Kuurojen maa on suljettu maa, jonne pääsemiseksi joutuu nielemään paljon katkeruutta. Venäjällä kuurojen lapset otetaan pois perheistään ja sijoitetaan omiin laitoksiin. Heille on omat koulutkin, mutta niissä ei saa käyttää viittomakieltä.

– Kukaan ei välitä kuuroista lapsista. He jäävät vaille rakkautta. Sen lisäksi, että he eivät kuule, heitä kasvattavat Venäjällä alan ammattilaiset, jotka eivät osaa viittomakieltä. Se synnyttää kovuutta.

Kovan kuoren alle on mahdollista päästä tulkkien käsien kautta. Nadja Miroshnitshenko on johtanut kuurojen kuoroa ja nähnyt laulujen vaikutuksen kuurojen sydämissä.

– Kun me laulamme käsillä, kuurot itkevät. He sanovat, että se koskettaa sydäntä. Se tuo valtavan tyydytyksen, että me pääsemme sisälle näihin sydämiin.

Nadja Miroshnitshenko (oik.) on pohtinut Israeliin palaamista. Siellä riittäisi toimeliaalle, kuurojen maailmaa ymmärtävälle naiselle työkenttää.

Seurakunnissa tarvitaan tulkkeja

Nadja Miroshnitshenko on kouluttanut pitkään viittomakielen tulkkeja Venäjällä. Koulutukseen osallistuvat yleensä sellaiset henkilöt, joilla on perheessä tai naapureina kuuroja. Jotkut opiskelevat viittomakieltä, jotta voisivat auttaa kuuroja esim. kauppaostoksissa. Jo 700 viittomalla pystyy kommunikoimaan, mutta kursseilla opitaan 18 päivässä noin 2 000 viittomaa.

Myös seurakunnissa on tarvetta viittomakielen tulkeille. Piispa Viktor Tabatshkov kertoo, että Mordvan tasavallan seurakunnissa on yli 30 kuuroa. Nadja on kouluttanut siellä vuosien aikana 85 viittomakielen tulkkia. Lisäksi hän on pitänyt lisäkoulutusta ja järjestänyt joka kesä leirejä kuuroille ja heidän tulkeilleen Kaukasuksen vuorilla.

– Nadja tekee todella hedelmällistä työtä. Tulkit ovat erittäin kiitollisia hänen työstään. He pitävät yhteyttä netin kautta ja kysyvät tarvittaessa neuvoa. Toivoisimme, että Nadja olisi jatkuvasti keskuudessamme kouluttamassa tulkkeja.

Nadja Miroshnitshenko ei tiedä vielä itse, kuinka kauan hän jatkaa viittomakielen tulkkien kouluttamista Venäjällä. Hän on haaveillut palaamisesta Israeliin, jonne monet kuurot palaavat Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Ukrainasta.