Hartauskirjoitukseni teksti löytyy Kuningas Salomon Sananlaskujen kirjasta,

Sananlaskut 1:1-4,5,6 (RK2012)

Minkälaisia unelmia sinä kannat tulevaisuudesta? Mitä teet saavuttaaksesi ne päämäärät, jotka olet asettanut itsellesi? Jos saisit valita kaikista maailman mahdollisuuksista sen, mikä parhaiten ajaisi sinun asiaasi mikä tuo valinta olisi?

Meillä kaikilla on unelmia ja tuleekin olla, mutta meidän tulee välttää sitä, että meistä tulisi unelmoitsijoita, jotka eivät saa mitään aikaan tai pääse koskaan asettamiimme päämääriin. Päämäärät ovat tärkeitä elämässä. Minkäänlaista menestystä tai kehitystä ei tapahdu ilman unelmia. Unelmat ja näky kantavat. Unelmat eivät kuitenkaan voi kehittyä ilman järkevyyttä, tietoa, viisautta ja ymmärrystä, eikä päämääriin päästä ilman harkintakykyä. Kuningas Salomo, toteaa tekstimme jakeessa (5), että, ”viisas kuulkoon ja saakoon lisää oppia, ja ymmärtävä hankkikoon opastusta”.

Salomolla oli unelma. Kun Salomo oli tullut kuninkaaksi isänsä Daavidin jälkeen, oli hänellä unelma siitä, että Jumala antaisi hänelle kaiken sen, mitä hän pyytää ja hän myös saisi sen.

Salomo oli nuori ja tehtävä, jonka hän peri isältään kuningas Davidilta oli suuri ja haastava. Sen lisäksi, että hän johtaisi kansaansa ja maata oikein, oli hänellä varmasti myös paine suoriutua tehtävistään suuren kuninkaan poikana vähintäänkin samalle tasolle hallitsijana, jolla hänen isänsä hallintokausi oli ollut.  Salomon ratkaisu elämänsä unelmien ja päämäärien edessä oli kääntyminen Jumalan puoleen ja rukous.

Salomo rukoili (1. Kun. 3:9) ”Anna palvelijallesi kuuliainen sydän, jotta voisin jakaa oikeutta kansallesi ja erottaa hyvän pahasta, sillä kuka voi muuten jakaa oikeutta tälle suurelle kansallesi?”

 Jumala piti Salomon rukouksesta. Luemme tästä 1. Kun. 3. jakeessa 12, ”…minä teen sanojesi mukaan. Minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi.” Jumala antoi myös sellaista ”bonuksena”, Salomolle mitä tämä ei ollut edes pyytänyt. Rikkautta ja kunniaa.

Mitä voimme oppia Salomon rukouksesta? Hän pyysi oikeita asioita. Kuuliaista sydäntä ja kykyä jakaa oikeutta kansalle sekä kykyä erottaa hyvä pahasta.

Me tarvitsemme omassa elämässämme myös näitä asioita, olimmepa sitten vanhoja tai nuori, kuten Salomo tullessaan kuninkaaksi.  Viisaus on sitä, että osaamme toimia oikein. Ymmärryksemme avulla saamme käsityksen ja kuvan ongelmasta. Ymmärrys on suuri lahja Jumalalta. Viisaus, jonka Jumala vaikuttaa Sanansa kautta, on ratkaiseva tekijä, kun olemme havainneet ongelman. Viisaus on yhtä kuin kyky valita oikea ratkaisu oikeaan aikaan. Ehkä tässä onkin juuri voimakkaan ja hyvän johtajuuden salaisuus suhteessa kaikkiin elämän aloihin, myös itsemme johtamiseen.

Elämme kristittyinä aikaa, jolloin erilaiset trendit ja virtaukset pyrkivät ”päättämään” meidän puolestamme kuinka toimia. Tätä esiintyy yhteiskunnassa, yrityselämässä, työyhteisöissä, niin ikään myös kirkoissa ja seurakunnissa. On tärkeä kyetä johtamaan itseään kohti tavoitteita, hallitsemaan ja kontrolloimaan omaa elämäämme ja sen suuntaa sekä päätöksiä päästäksemme päämääriin.

On hyvä oppia kohtaamaan itse ongelmamme ja ratkaisemaan ne viisaasti. Kuinka sitten olisi järkevää toimia? Ensinnäkin siten, että asetamme Jumalan ensimmäiseksi elämässämme. Toiseksi etsimme tietoa Jumalan Sanasta. Kolmanneksi katselemme niitä tilanteita, joihin joudumme Jumalan Sanan valossa, jonka Raamattu meille antaa. Neljänneksi teemme päätöksiä, jotka antavat kunnian Jumalalle ja palvelevat meidän kanssaihmisiämme.

Salomo päätti rukoilla. Hän valitsi kaikista maailman ”parhaista” valinnoista rukouksen. Tehkäämme me sama, kun astumme uusiin haasteisiin elämässämme tai kohtamme ongelmia, joita tulee ratkaista. Unelmat jalostuvat Jumalan koulussa tavoitteiksi ja päämääriksi.

Markku Tenhunen