IRR-TV:n Laura Haukka haastatteli piispa Sergei Khomitsia Minskissä, kun uusi uskontoa rajoittava laki astui voimaan.

Joulukuun 13. päivänä 2002 Valko-Venäjän viranomaiset hyväksyivät lain, jonka mukaan seurakunnat eivät saa järjestää tilaisuuksia kirkkorakennusten ulkopuolella. Erikoishaastattelussa oli valkovenäläinen piispa Sergei Khomits.

Kysyimme piispalta, mitä uusi laki merkitsee Valko-Venäjällä.

– Käytännössä Valko-Venäjällä tilanne sananvapauden osalta on vaikeutunut jo muutamien vuosien ajan. Emme voineet vuokrata vapaasti yleisiä tiloja kokousten pitämistä varten ennen uuden lain hyväksymistä. Nyt on hyväksytty laki, joka määrittelee uudella tavalla erilaiset uskonnolliset yhteisöt. Presidentti Lukašenka hyväksyi lain marraskuussa.

Millainen oli ensireaktionne?

– Tämä oli jo neljäs versio laista, jota on muuteltu pitkin matkaa. Olen kiitollinen Jumalalle entisen Neuvostoliiton alueen uskovien ja myös lännen uskovien tuesta. Kun korotimme äänemme, te tuitte meitä. Lakiesitys pehmeni aikaisemmasta versiosta.

Mitkä kohdat laissa huolestuttavat?

– Stalinin aikaan eniten viittaava kohta laissa on se, että uskonnollinen yhteisö voidaan sulkea ilman oikeuden päätöstä. Seurakunta voidaan sulkea kahden lainrikkomuksen jälkeen. Jos seurakunta on eri mieltä päätöksestä, se voi vedota oikeuteen, mutta sulkemispäätöstä ei tee oikeus vaan hallintoelin.

Toinen uuden lain rajoittama asia on, että uskonnollista kirjallisuutta ei saa jakaa seurakunnan ulkopuolella, vaan ainoastaan rukoushuoneessa. Minulla ei ole oikeutta antaa Uusia testamentteja tai Raamattuja naapurille rukoushuoneen ulkopuolella. Jos teen niin, kyseessä on lainrikkomus, jonka seurauksena seurakunta voidaan sulkea.

Kaikkien seurakuntien on rekisteröidyttävä uudelleen. Uusien seurakuntien rekisteröintiehdot ovat tulleet paljon tiukemmiksi. Seurakunnan rekisteröimiseen tarvitaan 20 henkilöä ja juridinen osoite.

Käytännössä tämä on mahdotonta, koska seurakuntaa ei vielä ole olemassa. Tällöin joudutaan seuraavanlaiseen kierteeseen: seurakuntaa ei voi rekisteröidä, koska ei ole rakennusta eikä rakennusta voi hankkia, koska ei ole seurakuntaa. Viimeisen parin vuoden ajan uusia seurakuntia on rekisteröity vähän. Myös meidän rekisteröintimme hylättiin.

– Eniten pelkään sitä, että laki kieltää kaiken lähetystyön. Lain taustalla on, että protestantteja on alettu nujertaa voimalla.

Maamme ortodoksien julkaisemassa lehdessä oli kirjoitus, jossa kerrottiin, että nopeimmin kasvava seurakuntaliike on helluntailiike, jonka jäsenmäärä on kasvanut 12 vuoden aikana 12-kertaiseksi. Meillä ei ole ollut niin voimakasta herätystä. Samaan aikaan ortodoksikirkon jäsenmäärä on kasvanut vain kolminkertaiseksi.

Protestanteilla on luonnollisesti huomattava jalansija maamme sananvapauden areenalla.

Viisaat ihmiset sanovat suoraan, että näemme protestanteilla olevan tulevaisuuden. He ovat ihmisiä, jotka pitävät sanansa, eivät juo, heillä on vahvat perheet ja he ovat erinomaisia kansalaisia. Maamme väestöstä on virallisesti yli 80 % ortodokseja, joten valitettavasti samalla voidaan kysyä, kuka on vankilassa ja kuka on alkoholisti, jos kaikki kerran ovat uskovia?

Viisaat ihmiset sanovat, että maamme tulevaisuus on protestanttisissa uskovissa. Tämän lain tarkoitus on pysäyttää protestanttien kasvukäyrä.

Itäportin toimitus

Raamattuja on painettu Valko-Venäjällä

Vuonna 2015 Venäjän evankelisen uskon kirkkokunnan piispa Eduard Grabovenko kertoi, että kirkkokunnan näky on perustaa maahan 10 000 kotiseurakuntaa
lähivuosina, mikäli olosuhteet maassa sen suovat.

Uusien seurakuntien perustamiseen tarvitaan evankelioivaa kirjallisuutta ja Raamattuja. Vuosina 2003–2010 kaupunkimissioita varten luotu missiokirja palveli keskeisenä työkaluna 40 suurkaupungissa Venäjällä. Kaupunkimissioihin tarvittiin yhteensä kolme miljoonaa kappaletta missiokirjoja. Kaupunkimissioiden aikakausi päättyi vuonna 2010, kun maan media asetettiin tiukkaan Kremlin valvontaan.

100 000 Raamattua Venäjälle

Silti seurakunnat jatkoivat Kristuksen lähetyskäskyn toteuttamista. Piispa Grabovenkon pyynnöstä IRR-TV painatti ja jakoi vuonna 2012 yli viisi miljoonaa missiokirjaa sekä satoja tuhansia Johanneksen evankeliumeja. Kirjoja käyttäen on yli miljoonan venäläisen kanssa rukoiltu pelastusrukous.

IRR-TV on painattanut 100 000 Raamattua Valko-Venäjällä uusien seurakuntien tarpeisiin. Toivottu kokonaistilaus on 300 000 kappaletta.

Matkan varrella piispa Grabovenko on vedonnut IRR-TV:hen: ”Te olette taho, joka tekee laajamittaista evankelioimistyötä Venäjällä. Älkää missään tapauksessa hellittäkö, vaan tehkää kaikki mahdollinen jatkaaksenne tätä työtä. Nyt pitää tehdä työtä, vielä kun on mahdollisuus.”

Hannu Haukka

P.S. Voit tukea mahdollisuuksien mukaan Venäjän Raamattu- ja kirjallisuustyötä viitteellä 2422 tästä linkistä. Jumalan runsasta siunausta elämääsi!