Suomeen suunnitteilla oleva valtakunnallinen mediamissio on herättänyt mielenkiintoa eri kirkkokunnissa ja kristillisissä järjestöissä kautta Suomen. 10. päivä helmikuuta koolla ollut kokous toivoi, että vuosi 2021 olisi seurakuntia varustava vuosi ja vuoden 2022 aikana toteutettaisiin valtakunnallinen hanke. Suunnitteilla oleva mediamissio tulee välittämään evankeliumin sanoman television, radion, Internetin, SoMen, printtimedian ja ulkomainosten avulla koko Suomen kansalle. Palaute, joka IRR-TV:lle on hankkeesta tullut, on ollut myönteistä ja rohkaisevaa. Monet kristityt näkevät, että nyt on evankeliumin aika Suomelle.

IRR-TV pyrkii laajaan yhteistyöhön eri kirkkokuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa. Kevään aikana onkin tavattu luterilaisen kirkon piispoja ja muita maamme kristillisiä johtajia. Tapaamisten tarkoitus on ollut kertoa suunnitteilla olevasta missiosta ja haastaa eri tahoja mukaan yhteiseen hankkeeseen.

Rukoushaasteita Koska eri kirkkokunnissa on päätöksenteko hyvin erilaista, vie aikaa ja voimavaroja viedä hanketta eteenpäin ja kutoa yhteen verkosto, jossa olisi laajasti edustettuina eri seurakuntaliikkeet ja maamme kristilliset toimijat. Tärkeää on, että jokainen taho voi sitoutua yhteisen sanoman ympärille. Jeesuksen rukous oli, että me kristityt voisimme olla yhtä. Evankeliumin ilosanoma on kaikkia kristittyjä yhdistävä tekijä. Tarvitaan paljon rukousta, että voidaan laajasti sitouta yhteisen näyn taakse.

Suomen maantieteellisen pinta-alan lisäksi myös erilaisuus eri maakuntien välillä asettaa omat haasteensa. Suomi on melko erilainen Kehä 3:n sisäpuolella, kuin esimerkiksi Pohjois- tai Itä-Suomessa. Evankeliumin sanoma on kuitenkin koko maan toivo.

Koronan asettamat haasteet ja mahdollisuudet

Koronapandemia on aiheuttanut myös omat haasteensa. Sovittuja tapaamisia on jouduttu siirtämään. Samoin monilla seurakunnilla ja järjestöillä on omat taloudelliset haasteet ja moni onkin tällä hetkellä kyselevällä mielellä, miten kauan pandemia kestää ja kuinka tästä selvitään.

Korona on haastanut myös kristillisiä toimijoita uudelleen arvioimaan omaa toimintaa. Monet seurakunnat ovat aloittaneet nettistreemaukset ja nämä ovat koonneet katsojia laajemmin kuin perinteiset jumalanpalvelukset. Tänä aikana opitusta median hyödyntämisestä tulee varmasti hyötyä suunnitteilla olevaan mediamissioon. Korona on vienyt ihmiset myös peruskysymysten äärelle, mihin elämässä voi turvata ja minkä varaan elämän voi rakentaa.

Kiitämme ystäviämme esirukouksistasi ja tuestasi. Voit tukea työtämme tästä linkistä.

Onni Haapala
Kotimaan missioiden koordinaattori