Israel- ja juutalaistyö


Maailmassa asuu noin 15 miljoonaa juutalaista
, joista Israelissa 7 miljoonaa. Viimeisten vuosikymmenten aikana venäjästä on tullut kolmanneksi puhutuin kieli maassa. Yli miljoona juutalaista on muuttanut entisen Neuvostoliiton alueelta Israeliin.

Entisen Neuvostoliiton alueella asuu edelleen noin 400 000 juutalaista. Joidenkin tilastojen mukaan heitä saattaa olla jopa miljoona riippuen siitä, kuka lasketaan juutalaiseksi.

IRR-TV:n juutalaisosaston tehtävänä on levittää hyvää sanomaa Messiaasta Israeliin ja Venäjän juutalaisten keskuuteen maailmassa mahdollisimman monin eri keinoin. Tavoitamme heitä mm. televisio-, internet- ja radio-ohjelmien kautta. Israel tutuksi-  ja Shabbat shalom -ohjelmasarjat näkyvät seitsemän TV-kanavan ja kuuden satelliitin kautta tavoittaen miljoonia potentiaalisia katsojia. Radio-ohjelmat kuuluvat sekä Venäjällä että Yhdysvalloissa venäjän kieliselle väestölle.

Järjestämme myös  erilaisia tapahtumia, kuten nuorisoleirejä, hyväntekeväisyyskonsertteja sekä missioita. Kaupunkimissioita on toteutettu venäjäksi ja hepreaksi.

Yhteistyössä paikallisseurakuntien ja järjestöjen kanssa pyrimme tavoittamaan ihmisiä myös henkilökohtaisella tasolla Israelissa ja Venäjällä. Toimitamme humanitääristä apua mm. holokaustin uhreille ja heidän jälkeläisilleen sekä muille vaikeassa tilanteessa tai sairaina oleville juutalaisille.

Tuemme paikallisia messiaanisia seurakuntia heidän työssään ja rohkaisemme kristittyjä osoittamaan aitoa rakkautta juutalaisille. Tätä toteutamme viemällä suomalaisryhmiä mm. rukouskonferensseihin ja raamattukursseille Israeliin, Venäjälle ja Ukrainaan.