Israel- ja juutalaistyö

Maailmassa asuu noin 16 miljoonaa juutalaista, joista Israelissa 8 miljoonaa. Viimeisten vuosikymmenten aikana venäjästä on tullut kolmanneksi puhutuin kieli maassa heprean ja arabian jälkeen.
IRR-TV:n juutalaisosaston päätehtävänä on levittää hyvää sanomaa Messiaasta Hänen omalle kansalleen mahdollisimman monin eri keinoin. Tavoitamme heitä mm. televisio-, internet- ja radio-ohjelmien kautta. Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia, kuten missioita, nuorisoleirejä ja hyväntekeväisyyskonsertteja.
Kriisien kohdatessa osoitamme tukeamme ja humanitääristä apua esim. Ukrainan ja Israelin messiaanisten seurakuntien ja järjestöjen kautta.
Juutalaisten evankelioimisen lisäksi pyrimme jakamaan oikeata tietoa Israelista ja kertomaan sen merkityksestä meille kristityille. Samoin vastustamme antisemitismiä siellä, missä sitä esiintyy.


Päätyömme on tuottaa hengellisiä Israel – ja juutalaisaiheisia TV-ohjelmia, jotka keskittyvät venäjänkieliseen maailmaan.
Vaikka toiminta on päättynyt Venäjällä, siellä edelleen kaupallinen KRIK-TV on jatkanut Israel tutuksi -sarjan näyttämistä viikoittain. Toinen vakio-ohjelmamme on Shabbat Shalom -keskustelusarja, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita Raamatun valossa.
KRIK-TV:n lisäksi ohjelmat näkyvät monilla paikalliskanavilla mm Baltian maissa, satelliittien välityksellä  ja useilla nettikanavilla, myös Israelissa.
YouTube-kanavilla yksittäisten ohjelmien katsojat ovat yltäneet jopa 5 miljoonaan Missiot ja evankelioimiskampanjat.


Vuosien aikana olemme järjestäneet Israelissa sekä koko maan kattavia että paikallisia mediakampanjoita. Koko maan kattavat kampanjat ovat olleet hepreaksi, venäjäksi ja arabiaksi. Ne on toteutettu läheisessä yhteistyössä paikallisten seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Kampanjoiden aikana kymmenet tuhannet ihmiset ovat ottaneet yhteyttä missiotoimistoihin ja eri puolille Israelia on syntynyt uusia seurakuntia tai rukousryhmiä.

Kokoamme Suomeen viikon mittaisiin retriitteihin eri ikäisiä venäjänkielisiä juutalaisia. Kohderyhminä ovat olleet viime vuosina erityisesti nuoret. Retriitit ovat osoittautuneet tehokkaiksi tavoiksi kertoa Jumalan rakkaudesta ja Jeesuksen sovitustyöstä, joka koskee myös juutalaisia.

Pyrimme jakamaan oikeaa tietoa Israelista eri mediakanavien kautta. Osallistumme Israelia tukeviin tapahtumiin ja mielenilmauksiin yhteistyöverkostojen kautta Suomessa ja muualla Euroopassa. Haluamme nostaa äänemme kuuluviin antisemitismin kasvaessa maailmassa.

Lohdutamme juutalaista kansaa aineellisesti ja henkisesti maailman kriisipisteissä. Viemme apua niin Ukrainaan kuin autamme israelilaisia. Apu menee perille paikallisten tahojen kautta.

«Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua, ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat.”»
1. Mooseksen kirja 12:3 FINRK

Ukrainassa Odessassa on ollut huhtikuussa 2024 evankelioimiskampanja juutalaisen pääsiäisen aikaan. Kampanjaa on pidetty keskellä kiivaita raketti-iskuja. Odessa on kuuluisa kaupunki sen juutalaisuuden tähden. Kaupungissa asuu edelleenkin monia juutalaisia. Kampanja järjestettiin yhteistyössä IRR-TV:n ja Jews For Jesus -järjestön kanssa ja tilaisuuksissa jaettiin mm. ukrainan/venäjänkielistä missiokirjaa ”Tie kotiin”.