Suunnaton haaste

IRR-TV:n päätyöalue on ollut järjestön perustamisesta asti silloinen Neuvostoliitto, sittemmin Venäjä ja Itsenäisten Valtioiden Yhteisön (IVY) maat. Hannu ja Laura Haukka ovat olleet uranuurtajina venäjänkielisessä radio- ja TV-lähetystyössä.

Vuonna 2003 IRR-TV järjesti ensimmäisen kaupunkimission Venäjällä. Seuraavien kuuden vuoden aikana toteutettiin historialliset kaupunkimissiot yli 40 Venäjän kaupungissa. Mediamissioita ei ole enää järjestetty, mutta IRR-TV on painattanut vuodesta 2012 alkaen Venäjän helluntaiseurakuntien käyttöön jo yli 2,5 miljoonaa muutostarinoita sisältävää missiokirjasta.

Lisäksi IRR-TV tuottaa venäjänkielisiä evankelioivia TV-ohjelmia paikallisille ja satelliitti-TV-kanaville mm. Pietarin toimiston kautta. Järjestöllä on oma venäjänkielinen radiokanava internetissä. IRR-TV järjestää Venäjällä media- ja johtajuuskoulutusta ja toimittaa humanitaarista apua lapsivankiloihin ja lastenkoteihin. Lähetystyö suuntautuu myös Venäjän juutalaisille ja kuuroille.

Venäjän unohdetut kansat

Venäjällä ja IVY-maissa on 11 aikavyöhykettä, ja niiden yhteenlaskettu alue kattaa seitsemäsosan maapallon maapinta-alasta. Maissa asuu 127 unohdettua ja vähän saavutettua alkuperäiskansaa. Länsimaissa tiedetään vain vähän näistä kansoista.

Näissä kansoissa harjoitetaan kolmea maailmanuskontoa: kristinuskoa, islamia ja buddhalaisuutta. Kansat kuuluvat kuuteen etniseen kieliryhmään: ALTAILAINEN ryhmä: mongolialaiset ja turkkilaiset kansat; KAUKASIALAINEN ryhmä: dagestanilaiset ja muut pohjoiskaukasialaiset kansat; ESKIMO-ALEUTTILAINEN ryhmä: aleutit ja eskimot; INDOEUROOPPALAINEN ryhmä: slaavilaiset, baltit, iranilaiset, romanialaiset; URALILAINEN ryhmä: suomalais-ugrilaiset ja samojedit; sekä PALEO-SIPERIALAINEN ryhmä.

Yhdessä alkuperäiskansojen uskovien kanssa IRR-TV on toimittanut evankelioivia TV-ohjelmia yli 20 vähemmistökansan kielelle, suurimmalle osalle ensimmäisenä maailmassa.

Monet vähän tunnetut ihmisryhmät entisen Neuvostoliiton alueella eivät ole koskaan kuulleet evankeliumia omalla kielellään. IRR-TV on tuottanut televisio-ohjelmia seuraavilla vähemmistökansojen kielillä: avaari, adygei, azerbaidzhan, balkaari, bashkiiri, burjaatti, dargini, jakuutti, kabardi, karatshai, kazahi, kirgiisi, komi, kumykki, laki, lezgi, mari, mordva, tataari, tuva, tabasarani, tshuvassi, udmurtti, uzbekki ja viittomakieli.

Viittomakielelle on käännetty yli 500 ohjelmaa entisen Neuvostoliiton kymmentä miljoonaa kuulovammaista varten. Monet seurakunnat ovat kääntyneet IRR-TV:n puoleen tämän hiljaisen kansan auttamiseksi.

Halutessasi voit “adoptoida” kansanryhmän!

Jeesus-elokuva venäjäksi

Johanneksen evankeliumiin pohjautuva uuden sukupolven Jeesus-filmi on tekeillä venäjäksi. Dokumenttifilmi on kestoltaan kolme tuntia, ja kuvaustyö on tämän päivän Hollywood-filmien huipputasoa.

Filmiä on tarkoitus levittää DVD-muodossa IRR-TV:n miljoonan missiokirjan jakelun yhteydessä naapurimaassamme. Venäjän filmiteollisuus ei toistaiseksi ole tuottanut omaa kotimaista Jeesuksen elämästä kertovaa filmiä.

Venäjä sulkeutunut missioilta

Mitä on tapahtumassa Venäjällä? Tämä kysymys huolestuttaa suuresti sekä Venäjän seurakuntia että lähetysjärjestöjä. Viime vuosien tapahtumat kertovat järjestelmällisestä yrityksestä pysäyttää evankeliointitoiminta Venäjällä. Vastoin miljoonien Venäjän kristittyjen ja kansainvälisen yhteisön tahtoa Venäjä pyrkii palaamaan samoihin menetelmiin, joita käytettiin Neuvostoliitossa.

Elokuussa 2001 David Wilkerson varoitti, että Venäjän seurakunnille on tulossa kovat ajat ja että rajoituksia valmistellaan. Tämä profetia on toteutumassa.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen seurakuntien sallittiin pitää ulkoilmatilaisuuksia, käyttää stadioneita, elokuvateattereita ja muita julkisia tiloja evankeliointitarkoituksiin. Koulujen, sairaaloiden ja vankiloiden ovet olivat auki. Sotilaille voitiin järjestää jumalanpalveluksia. Ympäri Venäjää syntyi kristillisiä kustannusliikkeitä. Valtion televisio ja radio näyttivät laadukkaita kristillisiä ohjelmia.

Seitsemänkymmenen vuoden sorron jälkeen Venäjä hengitti vapaasti. Venäläisten kristittyjen kärsimykset olivat ohi. Toivottiin, että vaikeat ajat eivät toistuisi.

Nyt yleistä mielipidettä manipuloidaan taitavasti ei-ortodoksisia kristittyjä vastaan. Seurakunnilta on evätty pääsy suurille valtion TV- ja radiokanaville. Valtalehdistö on aloittanut massiivisen parjauskampanjan protestanttisia kristittyjä vastaan. Uskovien ei sallita kommentoida tai kumota näitä syytöksiä.

Seurakunnilta kielletään pääsy julkisiin tiloihin pitämään tilaisuuksia. Protestantit eivät saa osallistua sosiaaliseen elämään, kuten humanitaarisen avun jaon hallinnointiin. Seurakunnat eivät saa enää toimia kouluissa, sairaaloissa tai sotilaiden parissa. Stadionien vuokraaminen suuria hengellisiä tapahtumia varten on mahdotonta.

Vaikka tilanne heikkeneekin jatkuvasti, kaikkea ei ole vielä menetetty. IRR-TV jatkaa missiokirjojen painattamista Venäjälle. Voimme vielä toimia ja meidän täytyy liikkua eteenpäin niin nopeasti kuin mahdollista.

Voit auttaa
nyt Ukrainaa
– apusi on tärkeää