Kartalle (päivitetty 12.06.2021) on merkitty kaupungit minne IRR-TV:n tilaama kirjallisuus  on toimitettu.  Seurakuntien pastorit  toimittavat Uusia testamentteja ja Johanneksen evankeliumeja Venäjän kyliin ja kaupunkeihin. IRR-TV:n työ Venäjän seurakuntien varustamisessa Jumalan sanalla ei ole hidastunut.

Toukokuun lopussa Siperiassa sijaitsevasta kirjapainosta saatiin seuraavat 200 000 kappaletta venäjänkielisiä evankeliumeita Johanneksen mukaan.
Kirjat ovat lähtövalmiina noin sataan eri Venäjän kaupunkiin pääasiallisesti Venäjän kauko -itään ja Siperiaan. Erä on jatkoa toukokussa jakeluun menneille uusille testamenteille.
Sivuilla 12-13 olevasta kartasta näkyy, mihin kohteisiin viime kuussa painetut uudet testamentit ja sittemmin evankeliumit on toimitettu ja toimitetaan.
Johanneksen evankeliumien jakelu on laajempi ja kaupunkeja on runsaasti enemmän.
Tänä vuonna on tarkoitus painottaa lisää 750 000 kirjaa Venäjän seurakuntien evankeliointityötä varten, jos Jumala suo ja olosuhteet sallivat.

Sananvapaus Venäjällä
Uutiset Venäjän sananvapaudesta eivät ole hyviä. Kesäkuun 1. päivänä astui voimaan uusi ilmaisnvapautta koskeva laki.
Uudet rajoitukset koskevat myös uskonnonvapautta ja uskonnon harjoittamista.
Seurakunnat, jotka tahtovat pysyä uskollisena Jeesuksen antamalle lähetyskäskyllä joutuvat yhä ahtaammalle.
Etelä-Venäjän kirkkokunnan piispa Juri Ananiev kertoi Itäportti-lehden toimitukselle, että tilanne nyt selvästi muistuttaa Neuvostoliiton aikaa. Rautainen esirippu on laskeutunut uudelleen.


Pedagoginen toiminta kiellettiin

Tilanne on se, että Raamattua siteeraamalla voidaan joutua lain edessä vastuuseen
Alkaen 1.6 on tullut voimaan laki, joka kieltää opetuksellisen toiminnan ilman viranomaisten erityistä lupaa. Laki on kattava ja rangaistukset selvät.
Opetuksellisella toiminnalla tarkoitetaan kaikkea, mitä tahansa luentoa, opetusta mukaan lukien audio- ja video tallenteet internetissä, kaikenlaista nettisivuille ladattavaa opetukseen viittaavaa aineistoa.
Piispa Juri Ananiev korosti Itäportti-lehdelle: ”Mitä surullisinta on se, että seurakunnille uusi laki kattaa kaiken hengellisesti sivistävän materiaalin levittämisen ja opettamisen Venäjän kansojen kesken.
– Tässä pyritään estämään ja hallitsemaan kaiken hengellisesti sivistävän materiaalin levittämisen Venäjällä. Täten on todennäköistä, että jokaista, joka uudelleen postaa/siteeraa, sijoittaa nettisivuille Alexei Navalnyn sanat, Jeesuksen vuorisaarnasta, häntä uhkaa 30 päivän vankeustuomio.
– Minulle tämä on selkeä merkki siitä, että rautainen esirippu on nyt laskeutunut ja sen on tosiasia Venäjällä. Valtio puuttuu kaikkeaen mahdolliseen toimintaan ja mielipideilmaisuun.


Toimitus kysyi piispa Ananievilta, miten sananvapautta on askel askeleelta rajoitettu alkaen esimerkiksi Jarvoin lain voimaantulosta ja tultiin tähän tilanteeseen, jossa toteamme, että esirippu on nyt kiinni?

– Muistan, että Hannu kertoi tästä vielä 10 vuotta sitten. Viimeinen suurkaupunki mediamissio toteutettiin Venäjällä vuonna 2012. Tuolloin lakkautuivat missiot niiden alkuperäisessä muodossa, koska viranomaisten painostus oli kasvanut suureksi ja missioita ei enää voitu toteuttaa…
Vähän sen jälkeen IRR-TV aloitti mittavan hengellisen kirjallisuuden painattamisen Venäjän seurakuntia varten.
Hieman myöhemmin me aloitimme toiminnan internetin puolella. Ja nyt valtio pyrkii rajoittamaan kaikkea mahdollista toimintaa netissä.
Se, mikä ainoastaan toimii tällä hetkellä, on se, että seurakunnat käyttävät hengellistä kirjallisuutta ja seurakunnan jäsenet henkilökohtaisesti kulkevat talosta taloon kertoen evankeliumin sanomaa jakamalla Jumalan sanaa ja missiokirjoja, hengellistä kirjallisuutta. Tämä toiminta keskittyy pääasiallisesti Siperiaan ja Venäjän kauko-itään. Siellä evankeliumi edelleen vastaanotetaan.
Venäjän Euroopan puolella evankelistoja passitetaan vankilaan – evankelistat joutuvat istumaan vankeudessa. Ja Länsi-Venäjällä rukoushuoneita hajotetaan.
Jälleen kerran Venäjällä koetaan erittäin vaikeata aikaa.


IRR-TV:n laajamittainen kirjallisuustyö Venäjällä on kuin ihmen kautta saanut jatkua. Kysyimme piispa Ananievilta, mIten se on ymmärrettävissä?

– Kyllä ne, jotka eivät ole alistuneet valtion pelottelun ja painostuksen alle. Samalla tavalla kuin apostolit aikoinaan Jerusalemissa viranomaisten edessä sanoivat, ketä meidän tulee kuunnella enemmän teitä vai Jumalaa?
Apostolit saivat kokea, kuinka Pyhä Henki antoi voimaan jatkaa evankeliumin julistusta.
Samoin nyt tänään, seurakunnat, jotka ovat säilyttäneet uskalluksensa ja päättäväisyyden, pelottomuuden he jatkavat. He saavat kokea siunauksen ja näkevät, kuinka ihmiset tulevat uskoon.
Palasin juuri Rostovin kaupungista. Sinne syntyi uusi seurakunta viime vuoden lokakuussa. Ja katsomatta ilmeisiin mahdottomiin olosuhteisiin he päättivät pitää evankelioimistilaisuuden kaupungin keskeisessä hotellissa. Samaan aikaa ulkona keskuskadulla oli meneillä poliittinen tapahtuma. Ja hotellin juhlasalissa kuului evankeliumin saarna ja hengellistä laulua.
Ja kuten aikanaan tapahtui Sakkeuksen kohdalla nyt hotellin johtaja sanoi, että kaikki tilaisuuden kulut, ruoka, virvokkeet, salin vuokra kaiken minä hoidan, teidän ei tarvitse maksaa mitään.
He näkivät, kuinka Jumala kosketti johtajan sydäntä. Ja me näimme, kuinka ihmeet ja merkit seuraavat niitä, jotka rohkeasti julistavat evankeliumia. Katsomatta kieltoihin ja rajoituksiin Jumalan henki toimii.

Sanoit, että eräs viimeisistä tavoista julistaa evankeliumia on kirjallisuuden kautta, mitä IRR-TV tekee painattamalla kirjallisuutta seurakuntien lähetystyötä varten?
– Kyllä henkilökohtaisesti en voi ymmärtää, miten voi olla mahdollista, että meille edelleen sallitaan tämä toiminta.
Oman ymmärrykseni mukaan, sanon sen, että se on Jumala, joka pitää tätä ovea auki tahtonsa mukaan meidän kohdallamme.
Me emme tiedä, kuinka kauan tämä vielä jatkuu. Mutta me käytämme tätä mahdollisuutta, tätäavointa, ovea hyväksi.


Tämä on ihmettä…

– Kyllä uskon yhä enemmän ja enemmän, että tämä on Jumalan ihme, että me voimme edelleen painattaa kirjallisuutta, uusia testamentteja ja evankeliumeita, ja että meitä ei ole leimattu ulkomaan agentiksi.
Tiedämme, että kaikkialla muut tahot on jo leimattu ulkomaan agenteiksi ja vihamielisiksi järjestöiksi.
Jostain syystä meille on suotu jatkoaikaa ja on sallitus mahdollisuus jatkaa hengellisen kirjallisuuden painattamista. Tätä on vain ihmeteltävä.
Voi olla että, se johtuu siitä, että me julistamme evankeliumia ja meillä ei ole muita päämääriä. Jumala on ilmiselvästi siunannut työtämme. Se on Hänen tekonsa.

Mitä tarkoittaa ulkomaan agentti ja vihamielinen järjestö? Ja mitä se merkitsee, jos sinut leimataan tällaiseksi?
– Ensinnäkin, mikäli järjestö julkaisee, mitä tahansa materiaalia, perään tulee liittää lauseke, että järjestö tai taho on ulkomaan agentti.
Jos näin kävisi meidän kohdalla ja meidät leimattaisiin ulkomaalaiseksi agentiksi se tarkoittaisi, että mikä tahansa yhteiskunnallinen palvelun tarjoaja, firmat kieltäytyy yhteistyöstä kanssamme. Esimerkiksi kirjapaino kieltäytyisi ottamasta vastaan tilauksiamme ja kuljetusfirmat kieltäytyisivät yhteistyöstä, jne.
Tämä on verrattavissa siihen samaan, mitä tapahtui toisen maailman sodan aikana Saksassa, kun juutalaisten selkään liimattiin Daavidin tähti, jotta kukaan ei heitä lähestyisi, eikä olisi tekemisissä heidän kanssaan. Tästä on kysymys nytkin.

Mitä sanot lopuksi?
Jumalan edessä ei ole eri kansallisuuksia. Me kaikki olemme yhtä samaa ihmiskuntaa. Jumala on Isämme ja me olemme veljiä ja sisaria keskenämme. Ja vaikka meitä pyrittäisiin riitauttamaan keskenämme, me olemme silti hengessä veljiä.

 

Hannu Haukka
IRR-TV:n toiminnanjohtaja

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi lähetystyömme puolesta! Voit mahdollisuuksiesi mukaan tukea IRR-TV:n tekemää Venäjän työtä viitteellä 2422 tästä linkistä tai alla olevasta lahjoita painikkeesta. Lämmin kiitos esirukouksistasi ja mahdollisesta tuestasi!