AlfaTV:n perustamisen tavoitteena oli raivata tie evankeliumin sanomalle jokaiseen suomalaiseen kotiin. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvittiin perinteisiin ja kristillisiin arvoihin nojaava TV-kanava. Onko tavoite saavutettu? Kyllä on.

IRR-TV:llä oli tärkeä osa AlfaTV-kanavalla. Näiden vuosien aikana kanavan kautta on välitetty suomalaisiin koteihin runsaasti Jumalan Sanaa saarnojen, musiikin, keskusteluohjelmien, konserttien, historia-, taide- ja kulttuuriohjelmien sekä kristillisten elokuvien ym. kautta. Kanava välitti suomalaisiin koteihin Israelia tukevia ohjelmia ja kaikki valtakunnallisen Se löytyi -mission TV ohjelmat ja niiden uusinnat.

AlfaTV-kanavan ansiosta on luotu laajoja verkostoja ja päästy jakamaan kristillisiä arvoja ja evankeliumin sanomaa piireissä, joihin muuten ei olisi ollut pääsyä. Kanava avasi IRR-TV:lle verkoston, joka kattaa 98 % väestöstä. IRR-TV:n edelleen iltaisin käyttämän antenniverkon piiriin kuuluu 2,74 miljoona taloutta. AlfaTV-kanavan kautta tuli laajasti tunnetuksi IRR-TV:n missio- ja humanitäärinen työ Ukrainassa. Työ sai valtavaa tukea suomalaisilta ja jatkuu parhaillaan.

IRR-TV panostaa nyt ohjelmiensa tuotantoon. Lämpimästi haastankin teitä ystävät muistamaan rukouksin ohjelmatuo tantoamme ja osallistumaan tuotantotalkoisiin voimienne ja mahdollisuuksienne mukaan. Kiitollisena Herralle kaikista evankeliumin julistamiselle avoinna olleista ja olevista ovista.

Laura Haukka

vastaava päätoimittaja

P.S. Mikäli lähettämämme TV- ja Radio -ohjelmat ovat sisältönsä puolesta mielestäsi sellaisia, että niiden tuotantoa kannattaa jatkaa ja kasvattaa, kysymme sinulta, haluaisitko tukea tämänkaltaisten sisältöjen tuottamista? Voit antaa lahjasi kotimaan kristillisten – ja arvo-ohjelmien tuottamiseen viitteellä 2231 tästä linkistä.

Lämmin kiitos esirukouksistasi ja tuestasi!