Terveisiä Etelä-Sudanista teille rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa! Minulle on suuri kunnia ja etuoikeus kertoa lyhyesti ”Anteeksiannon voima” -missiosta, joka toteutettiin Etelä-Sudanin tasavallassa vuonna 2018. Tuo missio oli erittäin ainutlaatuinen ja voimakas, ja se käytti hyvin erilaista lähestymistapaa julistaessaan ja levittäessään evankeliumia anteeksiantamuksesta, rauhasta, rakkaudesta ja ihmisten välisestä harmoniasta.

Tämä sanoma oli erityisen tärkeä Etelä-Sudanin tasavallassa, koska maa oli käynyt lävitse hyvin kriittisen vaiheen poliittisesti, mikä johti ihmiset taistelemaan toisiaan vastaan.

Missio tuli meille oikeaan aikaan ja kiitämme Jumalaa siitä todella paljon. Mission päättymisen jälkeen olemme nähneet maassamme ”Anteeksiannon voima” -mission hedelmää. Parhaillaan valtakunnallinen radiokanava lähettää vieläkin kuuntelulaitetta varten jakamiamme muutoskertomuksia äänimuodossa. Ja toisinaan myös valtakunnallisella TV-kanavalla muutoskertomuksia uusitaan edelleen. Sillä on todella suuri vaikutus monien ihmisten elämässä maassamme.

Monet ovat lähestyneet minua ja kysyneet, miksei tämän mission annettu jatkua. Kerroin heille, että on olemassa tiettyjä esteitä mission jatkamiselle, mutta toivottavasti sitä voidaan jatkaa vielä jonain päivänä. Näin ollen missiolla on ollut erittäin myönteinen vaikutus ihmisten ja Etelä-Sudanin tasavallan kansan elämässä.

Eräässä suosituksessa ihmiset kertovat minulle, että he haluaisivat mission vaikutusalueen laajenevan koskemaan koko maata ja he haluaisivat mission jatkuvan – ei pelkästään yhden vuoden ajan. Etelä-Sudanin tasavallan seurakuntina olemme todella kiitollisia veljistämme ja sisaristamme, jotka tukivat missiota. Tiedän teidän antaneen koko sydämestänne, joten olemme todella kiitollisia: KIITOS. Tämä on kunnia minulle.

Minun nimeni on pastori Manuel Netanya.

Teen työtä tällä hetkellä Juban hiippakunnassa Etelä-Sudanin episkopaalisessa kirkossa.

Jumala siunatkoon teitä!

Kuvituskuva

Hani Henein / Ari Talja

P.S. Suuret kiitokset esirukouksistasi ja tuestasi kaupunkimissioille! Voit antaa mahdollisuuksiesi mukaan tukesi IRR-TV:n tuleville ulkomaan mediamissioille viitteellä 1119 tästä linkistä