Ihmeiden aika ei ollut ohi! Mediamissiot Gazan ja Länsirannan arabeille

Missiot tavoittivat miljoonia kantaisraelilaisia, Venäjältä ja IVY-maista muuttaneita juutalaisia, ja Israelissa, Gazassa ja Länsirannalla asuvia arabeja.
Sanoma elämän muutoksesta näkyi ja kuului kaikissa merkittävissä medioissa Israelissa. Israelin katsotuimmat t tv-kanavat ja lehdet ensimmäistä kertaa ottivat puheenaiheeksi Israelissa asuvien messiaanisten juutalaisten uskon profeetta Jesajan kirjan ennustukseen messiaasta.
Missiot tuottivat yli 70.000 kontaktia puhelimitse Jerusalemissa, Tel Avivissa, Haifassa ja Länsirannan Arabien missiokeskuksissa.
Mediamissiota islaminuskoisen arabiväestön keskuudessa pidettiin mahdottomana ajatuksena. Epäilijät sanoivat, että palestiinalaiset mediat eivät anna tilaa minkäänlaiselle Mahdollisuus muutokseen- missiolle.

Ihmeiden aikaa koettiin Israelissa, Gazassa ja Länsirannalla kun suurtehoisia mediamissioita pidettiin ensimmäistä kertaa runsaat kaksitoista vuotta sitten. Tuolloin mediamissiot toteutettiin Israelin kolmella pääkielellä hepreaksi, venäjäksi, arabiaksi.

Uusi sivu lähetystyössä

Toisin kävi. Uusi sivu arabiankielisessä lähetystyön historiassa kääntyi kun Jumala avasi ovet arabiankielisiin medioihin, tv-kanaville, radiokanaville, sanomalehtiin. Myös ulkomainostaluille ilmestyi arabiuskovien todistuksia elämän muutoksesta.
Arabiakielisen mission puhelinpalvelussa kirjattiin tuhansia soittoja. Soittajista 70–80 % oli muslimeja ja 8 % druuseja. Soittajat tilasivat missiokirjoja missä uskoontulleet arabit kertoivat elämänsä muutoksesta.

Myös druuseille

Druuseja pidetään saavuttamattomana kansanryhmänä. Druusien uskonnollinen perinne erottaa heidät alueen muslimivaltaväestöstä. Druusilaisuus kehittyi islamin ismaililaisesta suuntauksesta omaksi uskonnokseen 1000-luvulla. Druusit eivät hyväksy käännynnäisiä druusilaisuuteen tai kääntymistä druusilaisuudesta muihin uskontoihin
Missiopuhelimiin tuli runsaasti soittoja myös Jerusalemin arabiväestöltä.
Missioon kuului myös hengellisten laulujen konsertit, missä oli läsnä jopa 2 000 henkeä. Monet läsnäolleet tekivät uskon ratkaisunsa juhlapuheen päätyttyä konserttien lopussa.

Ääri-islamilaiset heräsivät

Kun evankeliumi etenee vahvasti, siellä myös nousee vastustus.
Missiopuhelimiin tuli uhkapuheluja ääri-islamisteilta. Muun muassa missiotoimisto uhattiin polttaa.
Juuri ennen mission alkua palestiinalaisten Fatah-lehdessä ilmestyi ääriuskonnollisen Sheikh Kamal Khateebin kirjoitus. Hän julisti missiolle fatwan, joka tarkoitti että muslimien tuli välttää yhteyksiä missioon.
Vaikutus oli päinvastainen. Fatwa-kehotuksen seurauksena monilla muslimeilla heräsi kiinnostus tilata missiokirja ja -Jeesuksen elämästä kertovan dvd-levyn.

Missio yhdisti

Missio yhdisti arabiseurakuntia seurakuntia. Ennen missiota monet Israelin arabiankieliset seurakunnat olivat seuranneet missiovalmisteluja etäältä, mutta kun he näkivät kuinka mediamissio teki läpimurtoa ja avasi väylän tavoittaa arabiaa puhuvan väestön ennennäkemättömälä tavalla he ilmoittautuivat joukoin mukaan.
Seuraavassa poimintoja arabian kielisestä missiosta Haifassa, Gazassa ja palestiinalaisalueilla.
Missio tavoitti yli 3,5 milljoonaa Ismailin jälkeläista evankeliumin sanomalla.

Galilean Kaanassa

Koimme eräänkin siunauksen hetken Galilean Kaanassa samassa kylässä, missä Jeesus Kanaan häissä oli muuttanut veden viiniksi 2 000 vuotta aikaisemmin.
Tämän päivän Kanaan kylä on arabien asuttama.
kun ajoimme Kaanan kylän keskustan ruuhkaiseen risteykseen silmiemme etemme ilmestyi jättikokoinen missiomainos.
Risteyksessä oli useita kauppoja. Vastapäätä mission jättikokoista ulkomainosta oli kauppa, jonka isäntä oli soittanut Haifassa sijaitsevan missiotoimistomme puhelinpalveluun.
Vuosien aikana taululle oli ilmestynyt erilaisia mainoksia, mutta mikään ei ollut erityisesti liikuttanut kauppiasta. Ny hän oli soittanut missiopuhelimeen ja kertonut missiomainoksen syvästi puhutelleen häntä. Kauppias oli tilannut missionkirjan, missä omat maamiehet arabiuskovat kertoivat, kuinka Jumalan Poika Jeesus antaa voiman muutokseen.
Kauppias ja hänen perhekuntansa saivat lukea missiokirjasta muutostarinoita ja Jumalasta, joka oli sovittanut myös heidän syntinsä veriuhrinsa kautta.
Eräs druusimies soitti missiotoimistoon ja kysyi: ”Voiko Jumalanne hyväksyä myös minut? Voiko myös druusi tulla uskoon, kristityksi? Hän pyysi itselleen missiokirjan ja DVD-levyn.
Palautetta tuli lähes kaikista arabikylistä ja kaupungeista sekä Israelista että palestiinalaisalueilta.
Haifan toimistolla tarkastelin tietokannassa olevaa palautta. Tietokannan kaupunkiluettelo oli kattava: Nasaret, Nablus, Itä-Jerusalem, Beetlehem, Hebron, Jeriko, Ramallah, Jenin, Gaza, Tulkarem, Kaana, Abu Gosh, Rahat, Karmil, Beersheba ja monia muita kyliä
Joitakin vuosia aikaisemmin Jeninin jättipakolaisleiri oli raunioitunut taisteluissa. Nyt sen kaduilla oli mission ulkomainostauluja. Tulkaren taas oli Hamasin tukialuetta. Sielläkin missio tavoitti palestiinalaisten sydämiä.

Uusi sivu arabiankielisessä lähetystyön historiassa kääntyi kun Jumala avasi ovet arabiankielisiin medioihin, tv-kanaville, radiokanaville, sanomalehtiin. Myös ulkomainostaluille ilmestyi arabiuskovien todistuksia elämän muutoksesta.

Palestiinalaisministeriöt

Suuri yllätys oli se, että Palestiinan hallinnollisella alueella sisäasiaiministeriön ja valtiovarainministeriön työntekijät olivat soittaneet Beetlehemissä sijaitsevaan missiotoimistoon tilatakseen arabiankielisiä missiokirjoja.
Saimme nähdä, kuinka eri hengellisissä tilaisuuksissa jopa 400 arabimuslimia ottivat julistetun uskon sanan ja olivat avanneeet sydämensä Jeesukselle.

Tahdon löytää tämän tien!

Haifan toimiston palvelevassa puhelimessa päivystänyt Rena iloitsi:
”Ensimmäistä kertaa näen tämänkaltaista hengellistä nälkää muslimien keskuudessa. Se tulee esille jokaisessa puhelinkeskustelussa! He näkevät missiomainokset ja soittavat ja tilaavat Jeesus-DVD:n ja missiokirjan.
Saimme soiton Akkosta. Soittaja oli muslimi. Hän kaipasi muutosta elämään! Hän halusi tulla tälle tielle. Nähtyään mainoksen hän pyysi kirjan. Mainoksessa luki:
”Tapoin syyttömän ihmisen. Jouduin vankilaan. Silloin elämäni muuttui. Nyt on sinun mahdollisuutesi vapautua kahleista ja ottaa vastaan voiman, joka muuttaa elämäsi! Koe ihme. Soita, saat lahjakirjan josta luet tositarinat, elämänkertomukset!”
Renan vierellä istuva Saana kertoi: ”En ole koskaan nähnyt vastaavaa missiota. Se on ollut vain unelmaa. Nyt se on totta! Innolla olen toimistolla joka päivä.”
Myös Nadian ilo oli nähtävyys: ”En ole koskaan nähnyt näin vaikuttavaa kampanjaa! Sielu nousee korkeuksiin, kun näkee kaduilla, bussien kyljessä ja mainostauluilla mission sanomaa.
Kun näin ensimmäisen mainoksen huudahdin: ”Oi Jumala! Kosketa sydämiä ja pelasta ihmisiä! Olemme aina rukoilleet, että jotain tällaista voisi tapahtua. Se on kuin unelma, joka nyt käy toteen. Mission vaikutus on jotain sanoinkuvaamatonta!”

Tilauksia yliopistolta

Tuli soitto yliopistoalueelta: ”Soitin, koska kaikki täällä kampuksella puhuvat kampanjastanne. Haluan tulla tilaisuuksiinne ja tietää lisää elämää muuttavasta voimasta.”
Haifan missiotoimiston johtaja kertoi mission kulusta:
– Evankeliumi on ollut esillä kaikissa medioissa. Mitään näin laajaa evankeliointia ei ole aiemmin ollut Arabien keskuudessa.

Jumalan armo tarjosi parempaa

Eräs epätoivoon vajonnut nainen soitti ja itki. Perhe oli vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Kaikki oli romahtanut. He olivat nähneet mainoksemme bussin kyljessä. Siinä luki: ”Menetin kaiken, mutta Jumalan armo tarjosi minulle parempaa.”
Hän soitti meille ja kysyi: ”Miten voin saada parasta Jumalalta? Haluan tietää! Kaipaamme muutosta.”
Eräs mies kertoi näkevänsä demoneja. Hän oli kuullut tapauksesta, jossa demoneiden vallassa ollut oli päässyt vapaaksi. Myös tämä mies halusi elämänsä muuttuvan.
Olemme saaneet kirjeitä Gazasta. Sielläkin olivat tulleet tuntemaan Jeesuksen. He pyysivät neuvoa, miten he voivat elää peittelemättä uskoaan, miten he voivat jatkaa Jeesuksen seuraamista.
Haifassa suureen musiikkitapahtumaan osallistui noin 1600 ihmistä. Se oli upea tapahtuma. Konserttiin tuli yli 400 muslimia, joista moni teki uskon ratkaisun.

Ihmeen kautta saimme luvat

Oli ihme, että palestiinalaisalueiden viranomaiset myönsivät luvat esittää kristittyjen arabien todistuksia paikallisessa mediassa lehtien palstoilla, televisiossa ja radiossa.
Laitoimme ulkomainostauluja joka alueelle Länsirannalla: mm. Betlehemiin, Hebroniin ja Ramallahiin, missä 99 % asukkaista on muslimeja. Länsirannalla asuu kaksi miljoonaa ja Gazassa 1,5 miljoonaa asukasta.
”Ette voi kuvitella, kuinka Jumala toimii näiden ihmisten keskuudessa,” sanoi missiotiimin johtoon kuuluva George.
Ihmiset ovat avoimia ja haluavat tietää enemmän Jeesuksesta ja siitä, kuinka Jumala on muuttanut ihmisten elämän.

Lääkärit ja psykiatrit

George jatkoi: ”Saimme soittoja palestiinalaishallinnon sisä- ja talousministeriöistä, joiden työntekijät tilasivat missiokirjoja. Myös monet lääkärit ja psykiatrit soittivat ja tilasivat omat kirjansa.
Rukouksemme on, että Herra koskettaisi kaikkia missiokirjan tilanneita. Haluaisimme, että jokainen tässä maassa tulisi tuntemaan Jeesuksen.
Hebronista soittaja pyysi apua, tuttavilleen, koska he olivat sekaantuneet magiaan ja henkien palvontaan.”
Ihmiset ovat nälkäisiä ja haluavat tietää enemmän Herrasta.

Koostanut
Itäraportin toimitus

One thought on “Ihmeiden aika ei ollut ohi! Mediamissiot Gazan ja Länsirannan arabeille

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *