Koronavirus aiheuttaa maailmanlaajuisesti pelkoa ja sekasortoa vaikuttaen yrityselämään, pörssikursseihin, osakemarkkinoihin, lentoyhtiöiden toimintaan, matkailualaan, öljymarkkinoihin, kokonaisten maiden karanteeniin, puutteeseen sairaalapaikoista, kuolemantapauksiin.

Uutisissa korviimme sinkoutuvat sanat epidemia, pandemia, tartunta.

Raamattu ja rutto
Raamattu käyttää samasta ilmiöstä sanoja rutto, kulkutaudit. Rutolla tarkoitetaan tappavaa ja ylivoimaista tautia, joka vaikuttaa koko yhteisöön. Luukkaan evankeliumissa 21:11, Jeesus luetteli merkkejä, jotka kuuluvat lopun aikoihin.  muun muassa harhaopit, sodat, nälänhätä, suuret maanjäristykset ja rutto, toisin sanoen tautiepidemiat.

Neljäs ratsastaja ja rutto
Ilmestyskirjan kuudennen luvun (6:8) neljästä ratsastajasta oli hallava hevonen, jolle annettiin valta tappaa miekalla, nälällä, rutolla

Kun neljäs ratsastaja on ratsastanut, neljättaosaa maan asukkaista kohtaa tuho. Kuolleiden määrä tulee tuolloin olemaan ihmiskunnan historian suurin. Rutto voi tarkoittaa mitä tahansa äkillistä kohtalokasta epidemiaa, ja se liittyy yleensä jumalalliseen väliintuloon.

Pelottava? Monille varmasti näin! Raamattua lukevalle, ei kuitenkaan niin. Raamatussa on ennakkovaroitus siitä mitä tulevan pitää. Se, kuinka valmiit me olemme, on eri asia. Raamatusta löytyy lohduttavia sanoja uskoville, jotka elävät epidemioiden keskellä.

Kuningas David mainitsee pandemiat
Psalmille 91 voidaan antaa työnimeksi ”Kaikkivaltiaan varjossa yöpyminen!”
David kirjoittaa jakeissa 2-6: ” Herra on minun turvani ja linnani, Hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. Sillä hän päästää sinut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta.
Sulillansa hän sinua suojaa, ja sinä saat turvan hänen siipiensä alla. Hänen uskollisuutensa on kilpi ja suoja. Et sinä pelkää yön kauhuja …et ruttoa, joka pimeässä kulkee, et kulkutautia, joka päiväsydännä häviötä tekee. ”

Kun kaikki ympärillämme tuntuu horjuvan, kun epidemiat jyräävät ja horjuttavat yhteiskunnallista rauhaa, turva löytyy Jumalan sanasta. Jeesus sanoi, että taivas ja maa katoavat, mutta minun sanani eivät katoa, Mark. 13:31. Jumalan lupaukset eivät koskaan katoa eivätkä horju.

Psalmissaan 103, David kirjoittaa. ”Kiitä Herraa, minun sieluni, äläkä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt – hän joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa henkesi tuonelasta.” Jumalaan uskovana me voimme sairastua, mutta sairaudessakin Hän on luvannut olla parantajamme.

Hannu Haukka
IRR-TV:n toiminnanjohtaja