On tuhansia ja tuhansia mongolialaisia, jotka ovat joutuneet elämässään eksyksiin, eivätkä he osaa tai heillä ei ole voimaa palata takaisin normaaliin elämään.
Alkoholi, huumeet ja elämän kriisit ovat saaneet heidät eksyksiin. Monet heistä ovat menettävät elämänhalunsa ja toivonsa harkiten itsemurhaa.

Tämän mission sanoma kutsuu heitä takaisin eheään elämään, jota kannattaa elää. Tämä on meidän mediamissiomme päämäärä.

Buddhalainen ylipappi katsoi minua ja kuunteli keskeyttämättä. Lopulta hän vastaa: ”Mutta, tämähän on juuri sitä, mitä kansamme tarvitsee!”, hän sanoi ja lisäsi: ”Me jatkamme pian umpeutuvaa bussimainossopimustanne joulukuulle asti!”
Pyhä Henki oli läsnä ja Hän itse oli puhutellut ylipappia. Näin missio sai tärkeää jatkoaikaa ja lisänäkyvyyttä pääkaupungin kulkuneuvoissa.

180 vankia teki uskonratkaisun
Mongolia on muodollisesti buddhalainen maa. Siellä ei ole suuresti tilaa muille uskonnoille. Lisäksi seurakunnat ovat nuoria ja suhteellisen vähälukuisia.
Tästä syystä tuhansien mongolialaisten seurantatyö tulee koettelemaan seurakuntien voimavaroja.

Mission aikana jouluevankeliumia vietiin myös vankiloihin.
Enkeli kertoi Joosefille joulun hyvän sanoman (Matt. 1:21) siitä, että pian syntyvä Jeesus-lapsi ”on vapahtava kansansa heidän synneistänsä.”
Vangit tiesivät synnin merkityksen ja sen tuhoisan voiman omassa elämässään.
Jumalalla on kuitenkin hyvä tahto omia luotujaan kohtaan (Luuk.2:14).Se koskee myös mongolialaisia vankeja. Johannes kirjoitti: ”Ja hänen kauttaan me olemme saaneet armoa armon päälle” (Joh.1:16).

Kuvassa olevassa vankilassa 180 miesvankia teki julkisesti oman uskonratkaisunsa ja he saivat maistaa sitä suurta armoa, joka vuotaa Jumalan sydämeltä jokaisen janoisen ihmisen sydämeen!
Maria oli ilmaissut saman asian sukulaiselleen Elisabetille sanoen: ”Hän korottaa alhaiset. Nälkäiset Hän on täyttänyt hyvyyksillä, ja rikkaat hän on lähettänyt tyhjinä pois.”