Näin otsikoi maamme suurin sanomalehti Helsingin Sanomat Pääkaupunkiseudulla 2011 järjestetyn mediamission teeman

Suomen mediamission valmistelut kiihtyvät syksyllä

Suomeen suunnitteilla oleva valtakunnallinen mediamissio on herättänyt mielenkiintoa eri kirkkokunnissa ja kristillisissä järjestöissä kautta Suomen. 10. päivä helmikuuta koolla ollut kokous toivoi, että vuosi 2021 olisi seurakuntia varustava vuosi ja vuoden 2022 aikana toteutettaisiin valtakunnallinen hanke.

Suunnitteilla oleva mediamissio aikoo välittää evankeliumin sanoman tehokkaasti valtakunnallisten televisio- ja radionkanavien, Internetin, SoMen, printtimedian ja ulkomainosten välityksellä suomalaisille.
IRR-TV:n tähän mennessä saama palaute mission suunnittelemiseen liittyen on ollut myönteistä ja rohkaisevaa.

IRR-TV:n medialähetystyöstä kertovien yli 130 seurakuntavierailun aikana kenttäpastori Ari Talja sai kyselyjä kaikkialta Suomesta, milloin ja missä seuraava mediamissio pidetään. Kun ihmiset kuulivat mahdollisuudesta valtakunnallisen mission järjestämiseen, he kokivat sen tulleen Jumalan antamana rukousvastauksena maallemme. Monet kristityt näkevät, että nyt on evankeliumin aika Suomelle.

IRR-TV pyrkii laajaan yhteistyöhön eri kirkkokuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa. Arkkipiispan tapaamisen jälkeen vuoden 2019 lopussa tämän kevään aikana onkin tavattu luterilaisen kirkon piispoja ja muita maamme kristillisiä johtajia. Tapaamisten tarkoituksena on ollut kertoa suunnitteilla olevasta missiosta, pyytää piispoja oman vaikutusalansa ja mahdollisuuksiensa mukaisesti edistämään seurakuntia liittymään yhteiseen missioon omassa hiippakunnassaan ja haastaa kristillisiä medioita ja herätysliikkeiden johtajia mukaan yhteiseen hankkeeseen.

Rukoushaasteita
Koska eri kirkkokunnissa päätöksentekoprosessit vaihtelevat, vie oman aikansa saada missiovalmistelut liikkeelle. Missiovalmistelua varten haluamme koota yhteen verkoston, jossa olisivat laajasti edustettuina eri seurakuntaliikkeet ja maamme kristilliset toimijat. Onkin tärkeää, että jokainen taho voi sitoutua yhteisen sanoman ympärille. Jeesuksen rukous oli, että me kristityt voisimme olla yhtä. Evankeliumin ilosanoma on kaikkia kristittyjä yhdistävä tekijä. Tarvitaan paljon rukousta, että voidaan laajasti sitouta
yhteisen näyn taakse.

Oman haasteensa missiovalmisteluihin tuo Suomen maantieteellisten etäisyyksien lisäksi myös kulttuurinen ja sosiaalinen erilaisuus eri maakuntien välillä. Suomi näyttäytyy melko erilaisena Kehä 3:n sisäpuolella, kuin vaikkapa Pohjois- tai Itä-Suomessa. Evankeliumin sanoma on kuitenkin koko maan toivo.

Koronapandemia asettamat haasteet ja mahdollisuudet
Koronapandemia on aiheuttanut missiovalmisteluille myös omat haasteensa. Sovittuja tapaamisia on jouduttu siirtämään. Samoin monilla seurakunnilla ja järjestöillä on omat taloudelliset haasteensa.Korona on haastanut myös kristillisiä toimijoita arvioimaan uudelleen omaa toimintaa. Monet seurakunnat ovat aloittaneet nettistreemaukset, jotka ovat koonneet monin paikoin osallistujia laajemmin kuin perinteiset fyysiset jumalanpalvelukset.

Tänä aikana opitusta median hyödyntämisestä koituu varmasti hyötyä suunnitteilla olevaan mediamissioon. Korona on vienyt ihmiset myös peruskysymysten äärelle, mihin elämässä voi turvata ja minkä varaan elämän voi rakentaa. Koronavirus onkin muokannut Suomen hengellistä maaperää vastaanottavaisempaan suuntaan valtakunnallisen mission tarjoamaa evankeliumin ja toivon sanomaa kohtaan. Olethan mukana rukoksin ja tukemalla mission valmisteluja taloudellisesti, kun ensi syksynä niiden on tarkoitus käynnistyä kiihtyvällä tahdilla eri maakunnissa! Silloin on tarkoituksena kutsua koolle maakunta kerrallaan kaikkien kristillisten seurakuntien johtajat ja pastorit, mikäli koronatilanne sen sallii. Syyskuulle on kutsuttu koolle myös niitä kirkkokuntien ja herätysliikkeiden valtakunnallisia johtajia, jotka eivät päässeet mukaan kevättalven tapaamiseen. Muistathan esirukouksin tulevia tulevia missiovalmisteluja.

Onni Haapala ja Ari Talja

P.S. Lämmin kiitos sinulle, että seisot lähetystyömme rinnalla esirukouksin ja tukien Jeesuksen antaman lähetyskäskyn etenemistä myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Voit tukea lähetystyötämme mahdollisuuksiesi mukaan tästä linkistä.