Oslossa ja Bergenissä pidettävä suurkaupunkimissio pyrkii tavoittamaan kantaväestön lisäksi maahanmuuttajat.

IRR-TV kävi pari vuotta sitten neuvotteluja suurkaupunkimission pitämisestä Oslossa. Prosessiin tuli kuitenkin katkos, kun molemmat missioneuvotteluja johtaneet pastorit sairastuivat. Näytti myös siltä, ettei mission rahoitus järjesty, sillä suunnitelma rahoittaa missio kiinteistökaupoilla ei onnistunut.

”Jos katsomme realiteetteja, näyttää melkein mahdottomalta toteuttaa näkyämme, mutta Jumala on istuttanut tämän näyn sydämiimme sellaisella voimalla, ettemme voi hylätä unelmiamme”, pastorit kommentoivat tuolloin tilannetta.

Terveys palautui ja rahoitus järjestyi

Toivo ja näystä kiinni pitäminen kannatti, sillä asiat ovat nyt hyvin. Molemmat miehet ovat toipuneet ja rahoituskin on kunnossa. Oslon lisäksi missio pidetään Norjan toiseksi suurimmassa kaupungissa, Bergenissä. Myös sitä varten on järjestynyt rahoitus.

– Se, että Norjassa voidaan toteuttaa nyt suurkaupunkimissio, on mielestäni läpimurto. Rukoilemme, että se toteutuu, sanoo IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka.

Norjan muslimiväestö lisääntyy nopeasti

Norjan Mahdollisuus Muutokseen -missio tulee olemaan ainutlaatuinen, sillä missiosanoma suunnataan kantaväestön lisäksi maahanmuuttajiin. Muslimiväestö on lisääntynyt nopeasti Norjassa ja maahan on avattu useita moskeijoita samaan aikaan kun kirkkoja on suljettu.

”Meidän on käännettävä tämä kehitys toisinpäin. Rukoillessamme näemme sydämissämme muuttuneen kaupungin ja uudet veljet ja sisaret, jotka hakivat Norjasta turvapaikkaa itselleen ja perheilleen”, visioivat missiota Norjaan puuhaavat pastorit.

Mission järjestäminen kiinnostaa Ruotsissa

Myös Ruotsissa on alettu pohtia mission järjestämisen mahdollisuutta. Suomessa on aloitettu neuvottelut eri tahojen kanssa valtakunnallisen mediamission toteuttamiseksi.