Ukrainan sodan pitkittyessä yksi monista IRR-TV:n lähetystyön kohteista Ukrainassa on Hersonin kaupunki. Ennen Venäjän hyökkäyssotaa Herson oli lähes 300 000 asukkaan kaupunki.
Venäjän joukot miehittivät Hersonin kaupunkia kahdeksan kuukauden ajan, ja lopulta kaupunki vapautui Venäjän miehityksestä marraskuussa 2022.
Kolme päivää Venäjän joukkojen vetäytymisestä kaupungista IRR-TV:n avustustiimi toimitti humanitaarista apua ja ”Paluu kotiin” -nimisiä evankelioivia missiokirjoja hersonilaisille.
IRR-TV:n avustustiimi majoittui paikallisen baptistiseurakunnan tiloissa, missä he osallistuivat seurakunnan pastori Sergei Siniin johtamaan evankeliointi- ja avustustyöhön.
Sodan seurauksena kaupunkilaiset ovat alkaneet etsiä henkistä ja hengellistä turvaa.

6 000 kävijää Hersonin  seurakunnassa
Lyhyessä ajassa pastori Sergein seurakuntaan on muodostunut tietokanta lähes 6 000 ihmisestä, jotka pitävät lähes päivittäistä yhteyttä ja käyvät seurakunnan tilaisuuksissa. Monet ovat halunneet tehdä uskoratkaisunsa.
Pastori Sergei Sinii sairastaa lääketieteen näkökulmasta parantumatonta syöpää.
Sodan alettua Sinii teki lujan päätöksen jäädä Hersonin kaupunkiin, vaikka lähes kaikki kirkkokunnan pastorit olivat muuttaneet pois perheineen.
– Minun päiväni ovat rajalliset. Päätin, että mieluummin siirryn ikuisuuteen palvellen tämän kaupungin asukkaita paimenena kuin jätän heidät ilman sielunhoitoa.
Jos kuolen tänne muiden joukossa, niin kuolen, mutta olen tehnyt tehtäväni ja suorittanut palvelutyöni loppuun saakka, Sinii kertoo päätöksestään.
Jumala on ihmeellisellä tavalla siunannut työn, jota pastori Siniin johtama seurakunta tekee uudelleen kiihtyvien sotatoimien keskellä.
– Ennen sodan alkamista seurakunnassamme kävi vain kahdesta kolmeen uutta henkilöä kussakin tilaisuudessa. Mutta nyt jokaisessa tilaisuudessa on satoja uusia kasvoja, jotka eivät ole aikaisemmin käyneet seurakunnassa, Sergei kertoo.
Pastori Sergein tiimi kerää listaa seurakunnassa kävijöistä, jotta yhteys säilyisi heihin myös jatkossa. Jo tässä vaiheessa listalle on kertynyt noin 6 000 uutta henkilöä.
– Nämä ihmiset tarvitsevat tietysti tavallista leipää, mutta he tarvitsevat myös hengellistä ruokaa, henkistä tukea.
Kaupunkilaiset kaipaavat sanomaa toivosta ja uskosta. Siitä on puutetta. He tulevat seurakunnan tilaisuuksiin kuulemaan Jumalan sanaa, jota he tarvitsevat juuri näissä olosuhteissa. Tämä on selkeästi herätyksen aikaa, jollaista emme ole koskaan nähneet! kuvailee pastori Sergei tilannetta.

Harkovan seurakunta täyttyi etsivistä kävijöistä
”Tämä Venäjän aloittama suursota on meille kaikille painajainen, mutta samalla se on jokaisen papin, seurakunnan johtajan, sananjulistajan unelma-aikaa” toteaa pastori Pjotr, joka palvelee Harkovan alueen piispana ja paikallisen evankelisen seurakunnan johtajana.
Ihmiset ovat nälkäisiä ja haluavat kuulla toivosta ja lohdutuksesta, joka on Jumalan sanassa.
Kun sota alkoi vuosi sitten, seurakuntamme yli tuhannesta kävijästä jäi jäljelle noin 180 henkeä. Monet muuttivat Länsi-Ukrainaan. Mutta nyt seurakunnan tilaisuuksissa näkyy säännöllisesti yli 800 täysin uutta kasvoa ja he ottavat saarnatun sanan vastaan halukkaasti.  Tämä on selkeästi herätyksen aikaa kaupungissamme, toteaa pastori Pjotr.

Hannu ja Laura Haukka