Valtakunnannallinen mediamissio 2022 ja Korona

10. helmikuuta IRR-TV:n uudelle toimitalolle kokoontui vajaa kolmekymmentä herätysliikkeiden johtajaa ja edustajaa eri kirkkokunnista sekä kristillisistä järjestöistä ja medioista. Tapaamisen tavoitteena oli avata keskustelua ja kartoittaa eri tahojen kiinnostusta kristittyjen yhteisen, valtakunnallisen mediamission järjestämisestä Suomessa. Vaikka IRR-TV toimi tilaisuuden kutsujana ja isäntänä, missio olisi toteutuessaan kaikkien kristillisten kirkkokuntien, seurakuntien ja järjestöjen yhteinen.

Ei ole sattumaa, että IRR-TV:n valmistelema valtakunnallinen mediamissio siirtyi tuossa tapaamisessa vuodelta 2021 vuoden 2022 syksyyn. Olisiko niin, että Suomen kansa olisi Koronapandemian ahdistukset koettuaan silloin valmis kääntymään suurin joukoin Korkeimman Jumalan ja Hänen Poikansa Jeesuksen Kristuksen puoleen ja ottamaan vastaan Hänen tarjoamansa pelastuksen? Jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, toteutuuko tämä skenaario.

Helmikuun tilaisuuden alussa IRR-TV:n toiminnanjohtaja Hannu Haukka käytti puheenvuoron kertoen IRR-TV:n edellisistä missioista mm. sen, että jokainen missio on omannäköisensä ja valmista sapluunaa tällaiselle missiolle ei ole. Hannu kertoi, että tällä hetkellä on jonossa odottamassa vastaavaa missiota noin kolmekymmentä eri kaupunkia ja kansaa. Hannu kuitenkin vakuutteli, että mikäli seurakunnat ja järjestöt löytävät yhteisymmärryksen toteuttaa valtakunnallinen missio Suomessa ja Jumala niin johdattaa, pääsee kotimaa jonossa kärkipäähän. Hannu rohkaisi myös muistuttamalla, että vaikka negatiiviselle ajattelulle löytyy aina tilaa, kaikki lähtisivät uskossa liikkeelle ja olisivat päättäväisiä kuunnellen Jumalaa ja etsien Hänen johdatustaan.

IRR-TV:n toiminnanjohtaja Haukan puheenvuoron jälkeen IRR-TV:n kenttäpastori Ari Talja kertoi missiokonseptista ja aiemmista 107 kansainvälisestä mediamissiosta vuodesta 2003 alkaen, joiden avulla on tavoitettu yhteensä yli 450 miljoonaa ihmistä evankeliumilla yhteistyössä yli 14 000 seurakunnan kanssa. Kotimaan missioiden koordinaattori Onni Haapala jr. kertoi kokemuksia aiemmista alueellisista mediamissiosta Suomessa ja kertoi, mitä valtakunnallinen missio tarkoittaisi seurakunnille ja järjestöille. Puheissa tuli ilmi median käytön ”tulivoima” evankeliumin levittämisessä.

Mission ytimessä media ja seurakunnat

Tähän mennessä yhteiskristillinen medialähetystalo on ollut luotsaamassa mediamissioita 107 eri kaupungissa vuoteen 2019 loppuun mennessä. Ensimmäinen mission järjestettiin vuonna 2003 Volgogradissa Venäjällä. Suomessa missioita on pidetty seitsemän ja ne on rajattu koskemaan kokonaisia maakuntia yhden kaupungin sijaan. Ensimmäinen missio kotimaassa oli vuonna 2011 pääkaupunkiseudulla. Sen jälkeen on järjestetty missiot Varsinais-Suomessa, Kanta- ja Päijät-Hämeessä, Satakunnassa, Kymenlaaksossa, Pohjois-Karjalassa sekä Pohjanmaan alueella.

Mission peruskonsepti on kaikkialla samankaltainen. Ensimmäinen asia on saada paikalliset seurakunnat yhteen ja saada heidät sitoutumaan missioon ja sen jälkihoitotyöhön. Sen jälkeen aloitetaan etsimään muutostarinoita, joista noin 15 parasta valitaan missiokirjaan ja eri medioihin tuleviin mainoksiin. Kaikki vapaaehtoiset saavat koulutuksen seurantatyötä tai puhelinkeskuksessa työskentelyä varten. Varsinaisen mission aikana 30 päivän ajan kirjaa ja mission muutostarinoita mainostetaan ja kerrotaan alueen kaikissa mahdollisissa medioissa: televisiossa, radiossa, ulkomainonnassa, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Asiasta kiinnostuvat ihmiset ottavat yhteyttä puhelinkeskukseen, josta tiedot menevät eri paikallisseurakunnille jatkoyhteyttä varten. Seurakuntien vapaaehtoiset myös postittavat tai jakavat kirjat ne tilanneille. Kotimaan missio on aiemmin poikennut kirjatilausten suhteen siinä, että kirja postitettiin monilla alueilla automaattisesti kaikille kotitalouksille, paitsi heille, joilla oli mainoskielto.

Valtakunnallinen missio vaatii pidemmän valmisteluajan

Tilaisuudessa läsnä olleet johtajat vaikuttivat olevan yhtä mieltä siitä, että tällainen kaikkien yhteinen valtakunnallinen evankeliointi -kampanja on hyvä järjestää. Radio Dei:n toimitusjohtaja Kirsi Rostamo korosti omassa puheenvuorossaan kristittyjen yhteyttä:

– Kristinusko näivettyy. Me tarvitsemme mahdollisuutta muutokseen kristinuskolle ja seurakunnille Suomessa. Haluan olla mukana jossain suuressa ja nähdä muutoksen. Ei ole muuta mahdollisuutta kuin tehdä yhdessä. Suomen täytyy nähdä, että voimme tehdä yhdessä ja olla yhtä!

Tällä hetkellä kaikki käytännön asiat mission suhteen ovat vielä auki, lähtien ihan kampanjan teemasta. Yhteisessä keskustelu- osiossa, jota juonsi IRR-TV:ltä viestintäjohtaja Markku Tenhunen, pidettiin monia innostavia puheenvuoroja ja päätettiin, että mission ajankohdaksi vuosi 2021 tulee liian nopeasti. Läsnäolijat totesivat, että syksy 2022 olisi ajankohtana mahdollinen. Nyt olisi aika aloittaa esirukous kampanjan puolesta sekä saada kaikki halukkaat seurakunnat ja organisaatiot mukaan. Vuosi 2021 olisi siis uskovien ja seurakuntien herättelyn ja varustelun vuosi.

Yhteisen loppurukoukseen johdatti muusikko Pekka Simojoki: – Lähetä herätys tähän maahan Sinun tavallasi. Haluamme uskoa, että sen aika on nyt. Me emme pyydä, että siunaa meidän suunnitelmat. Ota meidät mukaan Sinun suunnitelmaasi.

Vastaavanlainen tapaaminen tullaan järjestämään seurakuntien pastoreille ja organisaatioiden edustajille vielä tämän vuoden syksyllä, jolloin aletaan myös kartoittamaan kampanjan eri työryhmiä ja muita käytännön asioita tarkemmin. Keväällä 2020 tavataan luterilaisen kirkon piispoja ja kirkkokuntien johtajia. Syksyllä 2020 alkavat maakunnalliset kokoontumiset seurakuntien johatjille ja pastoreille, jonne kutsutaan kaikki maakunnan seurakunnat, niiden johtajat ja pastorit kuulemaan missiosta ja tulemaan mukaan yhteiseen rintamaan. Lisätietoa valtakunnallisesta mediamissiosta Suomessa löydät tästä linkistä: www.mahdollisuus.fi/info

Kiitos, että muistat tätä valtakunnallista mediakampanjaa ja siinä mukana olevia rukouksin! Jos haluat tukea medialähetystalo IRR-TV:n työtä, voit tehdä sen helpoiten lahjoitussivuilta viitteellä suurin tarve 8484: www.irr-tv.fi/lahjoita

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *