Ohjelman aiheena on vapaus ja itsenäisyys. Kuulemme Pirjo Karttuselta Israel työn tuoreista tapahtumista ja hankkeista. Studiokeskustelussa syvennytään keskustelemaan vapaudesta ja itsenäisyydestä raamatun opetusten kautta. Ohjelmassa rukoillaan Isreaelin ja Ukrainan vapauden ja itsenäisyyden puolesta.