Jad Hashmona on Jerusalemin kupeessa oleva messiaanisten juutalaisten kylä, jonka suomalaiset kristityt perustivat 50 vuotta sitten. Siellä asuu noin 300 asukasta, ja siellä toimii monille suomalaisille tuttu Logos-majoitusliike. Nyt alueen rakennukset ovat täynnä Etelä- ja Pohjois-Israelista paenneita perheitä. Erityisesti etelästä paenneet joutuivat lähtemään niin nopeasti, ettei edes välttämättömiä tavaroita ehditty pakata mukaan.

IRR-TV vastasi avunpyyntöön
Saimme pyynnön auttaa Jad Hashmonaa sinne tulleiden pakolaisten majoitus- ja elinkustannuksissa. Kylässä on lokakuun 7. päivän jälkeen asunut kaikenikäisiä pakolaisia pienistä lapsista vanhuksiin. Kerrallaan alue voi ottaa vastaan 150–170 henkilöä.

Jad Hashmonan henkilökunta, kylän asukkaat ja vapaaehtoiset ruokkivat, vaatettavat ja järjestävät monenlaista toimintaa sekä lapsille että aikuisille sekä antavat psykologista apua. Ravintolan keittiössä on valmistettu päivittäin tuhat ateriaa rintamalle lähetetylle sotilaille. Lisäksi armeijalle on toimitettu lämpimiä vaatteita, luotiliivejä ja makuualustoja ym. tarpeellista.

Viime aikoina hotelliin on perustettu koulu, jossa opetusministeriön alaiset opettajat käyvät pitämässä lapsille oppitunteja. Yksi rakennuksista on muutettu synagogaksi uskonnollisille juutalaisille.

Kylässä asuvien uskovien rakkaus, lohdutus ja tuki on koskettanut niin uskonnollisia kuin maallistuneita juutalaisia. He ovat kokeneet, että paikka on ollut turvasatama sodan keskellä. Sitten kun he aikanaan pääsevät palaamaan kotiinsa tai siirtyvät muualle asumaan, heidän sydämiinsä jää Jumalan rakkauden siemen itämään. IRR-TV on toimittanut jo 40 000€:n edestä suomalaisten lahjoittamaa tukea näihin tarpeisiin Israelin maansisäisille pakolaisille Jad Hashmonassa.

”Jumala tekee jotain erityistä kansansa keskellä”
Jad Hashmonan johtava sihteeri, Ayelet Ronen kiittää lämpimästi suomalaisia kaikesta tuesta – niin taloudellisesta avusta kuin esirukouksista. Taloudellisella tuella on kustannettu päivittäisten elintarvikekulujen lisäksi talojen korkeita energia- ja vesilaskuja sekä hankittu vaatteita asukkaille. Jad Hashmonan alueen tulee vielä vahvistaa turvallisuuttaan ja mm. rakentaa sen ympärille turvapolku, jonka kautta pääsee tarvittaessa pakenemaan.

Ayelet Ronen kirjoittaa meille:
”Muutama päivä sitten kahdeksan perhettä palasi kotiinsa Ashkeloniin ja heidän tilalleen saapui uusia ihmisiä pohjoisesta. Joten edelleen olemme keskellä suuria muutoksia. Media puhuu sodan mahdollisesta eskaloitumisesta. Rukoilemme, että Jumala ei sallisi sen tapahtuvan. Rukoilethan, että Hän puuttuu asioihin, jotta ihmisten kärsimys loppuisi.

Jumala tekee jotain täysin erityistä kansansa keskellä. On ollut ihmeellistä nähdä, kuinka ovet avautuvat evankeliumille näissä olosuhteissa. Koemme sen päivittäin.

Talomme on täynnä evakuoituja ihmisiä ja heistä on tullut osa tätä paikkaa. Osa ihmisistä käy täältä käsin töissä päivittäin ja aina välillä juoksemme kaikki yhdessä pommisuojiin.

Täällä asuu lastensa kanssa myös naisia, joiden miehet ovat Gazassa taistelemassa. Tarvitsemme teidän tukeanne, emme selviäsi ilman teitä. Vielä kerran lämpimät kiitoksemme. Iloitsemme yhteydestä kanssanne ja rukoilemme Jumalan siunausta yllenne.

Nouskoon Herran kunnia Israelin
ylle!”

Pirjo ja Vladimir Karttunen
IRR-TV:n Juutalaisosaston johtajat

P.S. Kiitos esirukouksistanne ja tuestanne. Voitte tukea työtämme jatkossakin klikkaamalla lahjoita -painiketta.