Mongolialaiset seurakunnat saivat vihdoin oman missiokirjansa. IRR-TV teki työtä myös Mongolian seurakuntien kanssa. Pandemiasta huolimatta vuonna 2020 valmisteltiin edelleen suurta media missiota Mongolian pääkaupunkiin, Ulanbaatariin. Pääkaupungin väkiluku on 1,6 miljoonaa.

Mongolia on sisämaa-alue ItäAasiassa Kiinan rajalla. Avaintyökaluna evankeliointiin käytetään ”Muutoksen voima” -kirjaa, joka sisältää 12 voimallista Mongolian uskovien muutoskertomusta. Mission ajankohta siirtynee vuodelle 2021. Mongolialaiset saivat oman missiokirjansa helmikuussa.

Kirjaa toimitetaan parasta aikaa seurakuntien käyttöön. Näin myös Mongolian 3,2-miljoonainen väestö saa mahdollisuuden lukea evankeliumin omalla äidinkielellään.

Burjatian seurakunnat korjaavat missiokirjan satoa

Helmikuun 18. päivä vuonna 2020 oli suuri päivä itäsiperialaisen burjaattiheimon keskuudessa. IRR-TV:n toimeksiantona ja rahoittamana siperialaisesta kirjapainosta valmistui 20 000 ”Mahdollisuus muutokseen” -missiokirjaa burjaatin kielella. Tätä ennen burjatialaisilla seurakunnilla ei ole ollut käytettävissä evankelioivaa painotuotetta omalla äidinkielellään.

Kiitämme ystäviä, jotka ovat rukoilleet ja tukeneet taloudellisesti tätä kirjallisuus- ja evankeliointihanketta. Burjaatit on mongolialainen kansa, johon kuuluu noin 500 000 ihmistä. Se on siperialaisista alkuperäiskansoista monilukuisin.  Burjaatit asuvat pääasiassa Venäjän ja Mongolian välisellä rajaseudulla.

Itäportin toimitus

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi lähetystyömme puolesta! Voit mahdollisuuksiesi mukaan tukea IRR-TV:n tekemää Venäjän kirjallisuustyötä viitteellä 2422 tästä linkistä. Kiitos esirukouksistasi ja mahdollisesta tuestasi!