Vuosina 2013–2016 painatettiin IRR-TV:n toimesta Venäjällä 4 miljoonaa missiokirjaa, miljoona Johanneksen evankeliumia, miljoona Uutta testamenttia ja 100 000 koko Raamattua. Sittemmin 2017–2019 on painettu yli 1,5 miljoonaa kirjaa lisää.

Venäjän evankelisten kristittyjen liiton johtaja kertoi taannoin Itäportti -lehdelle IRR-TV:n kirjallisuustyön merkityksestä Venäjällä. Seuraavassa otteita Piispa Grabovenkon haastattelusta:

– Muutama vuosi sitten me aloitimme työn, jonka tavoitteena oli käydä maamme jokaisessa kylässä ja asutuskeskuksessa.

19 000 kylää

Tässä vaiheessa olemme ehtineet vierailla yli 19 000 kylässä ja asutuskeskuksessa, ja kaikkialla meillä on ollut mahdollisuus kertoa evankeliumin hyvä sanoma Jeesuksesta Kristuksesta. Vielä on paljon paikkakuntia, missä evankeliumia ei ole saarnattu.

Kun saavumme näille paikkakunnille, me kylvämme Jumalan sanaa. Kirjat, jotka te olette meille antaneet, ovat koituneet suureksi siunaukseksi. Ne ovat saaneet vastakaiun ihmisten sydämissä.

1 200 orastavaa seurakuntaa

– Tähän mennessä olemme perustaneet uusia, orastavia seurakuntia 1 200 paikkakunnalle. Uskomme, että vuoden loppuun mennessä tuo luku on jo 1 500 seurakuntaa.

– Meidän laskelmiemme mukaan noin viisi miljoonaa ihmistä on rukoillut pelastusrukouksen. Nyt on erinomainen mahdollisuus levittää Jumalan sanaa maassamme.

Vapaaehtoisia evankelistoja

Ajoittain näillä matkoilla koetaan myös vastustusta. Evankelioimisryhmissämme palvelee 700–800 vapaaehtoista seurakunnan jäsentä. Me tavoitamme myös kaukaiset pohjoi- sen asutuskeskukset ja heimot.

– Me näemme, kuinka ihmiset ottavat vastaan sanoman ja tekevät parannusta elämässään. Sitten kun palaamme paikkakunnalle vuoden, parin kuluttua, näemme, kuinka samat ihmiset elävät laadukasta kristillistä elämää.

Jumalan armotyötä

He elävät Jumalan sanan mukaisesti, he rakastavat Jumalaa. Ei ole suurempaa iloa kuin nähdä Jumalan armotyö ihmisten elämässä.

– Tahdon kiittää jokaista IRR- TV:n ystävää, joka on tullut mukaan tukemaan tätä työtä.

Te olette mukana tekemässä mahdolliseksi sen, että Jumalan sana tavoittaa ihmiset meidän maassamme. Tarpeemme ovat todella mittavat.

Työtä riittää

Maassamme on edelleen 100 000 paikkakuntaa, kaupunkia ja kylää, missä on erittäin suuri puute Jumalan sanasta.

Hannu Haukka ja Itäportin toimitus

P.S. Lämmin kiitos esirukouksistasi lähetystyömme puolesta! Voit mahdollisuuksiesi mukaan tukea IRR-TV:n tekemää Venäjän kirjallisuustyötä viitteellä 2422 tästä linkistä. Kiitos esirukouksistasi ja mahdollisesta tuestasi!