Ohjelmassa keskustellaan Mongolian media missiosta. Kuulemme Juri Ananjevin puhelin haastattelun ja kuinka seurakunnat ovat lähteneet mukaan mediamissioon.