Raamatun mukaan hyvä sanoma Vapahtajasta tulee ensisijaisesti julistaa juutalaisille ja sitten myös kaikille kansoille. IRR-TV on to-teuttanut tätä tehtävää Jerusalemista alkaen koko Israeliin vuodesta 2008 lähtien järjestämällä sekä valtakunnallisia että paikkakuntakohtaisia mediamissioita ja muita kampanjoita.

Ensimmäiset koko maata koskettavat missiot saivat aikaan kym-meniin tuhansiin nousevan palauteryöpyn, jota seurakunnat purkivat parin vuoden ajan. Valtakunnallisten missioiden kohderyhminä ovat olleet heprean- ja venäjänkieliset väestöryhmät sekä myös arabiväestö. Lisäksi olemme vuosien aikana järjestäneet kampanjoita myös Ve-näjällä sekä evankelioimisleirejä Suomessa.

Media on aikamme mahdollisuus
Maailmantilanteet muuttuvat, rajat sulkeutuvat ja kampanjat eivät enää ole samalla tavalla mahdollisia monissa maissa. Tästä huolimatta missiomme juutalaisten saavuttamiseksi on pysyvä. Median merkitys evankelioinnissa on entisestään kasvanut IRR-TV:llä.

TV-kanavien lisäksi näymme YouTubessa, joka on tällä hetkellä yksi suosituimmista sanoman välittämisen medioista. Sen kautta saamme tuhansia yhteydenottoja, joissa ihmiset pyytävät hengellistä apua arkeensa.

Tällä hetkellä tavoitamme ihmisiä 11 eri kanavan kautta. Niitä ovat TV- kanavaverkostot, satelliitit ja sosiaalinen media Ukrainassa sekä Baltian maissa. YouTube-kanavilla on noin kolme miljoonaa katsojaa. Tämä on silmissämme ihme, jota rukoilimme monta vuotta. Rukoilkaa edelleen, että mediatyö saisi jatkua ja hyvä sanoma Jeesuksesta leviäisi kaikkialle juutalaisten keskuuteen.

Pietarin messiaanisessa seurakunnassa on vuosien saatossa pidetty useita kastetilaisuuksia. Monet niistä ovat satoa IRR-TV:n leirityöstä.

Raamattu-aiheinen animaatiosarja juutalaisille
IRR-TV on mukana tuottamassa venäjänkielisiä raamattuaiheisia animaatio-ohjelmia aikuisille. Muutaman minuutin pituiset hepreankieliset ohjelmat dubataan IRR-TV:n studiossa venäjän kielelle.

Evankelioimiskampanja
Tiimimme oli toukokuussa Israelissa kuvausmatkalla, ja samalla osallistuimme kampanjaan, jossa kuusi bussilastillista Jerusalemin juutalaisia matkusti Pohjois-Israeliin. Perillä Galileassa ryhmän otti vastaan paikallinen uskova yhteisö, joka jakoi heille toivon sanomaa Jumalasta. Jerusalemissa järjestettiin vielä evankelioiva konsertti, jonne saapui lähes 200 henkilöä. Heistä puolet jätti yhteystietonsa toivoen yhteydenottoa.

Jumala pelastaa
Konsertissa järjestettiin myös arpajaiset, ja eräs naishenkilö voitti tehosekoittimen. Kun seurakunnan työntekijä vei sen hänelle kotiin, nainen oli ilosta aivan suunniltaan. Kävi ilmi, että hän oli käytännössä hampaaton ja tehosekoitin oli erittäin tarpeen. Vapaaehtoinen työntekijä luki hänen kanssaan Psalmeja, joissa on lupaus Messiaasta ja lopuksi nainen itse rukoili Jeesusta omaan elämäänsä. Nyt hän käy säännöllisesti paikallisseurakunnassa.

IRR-TV on mukana Israelin laajuisessa mediakampanjassa, joka kohdistuu sekä heprean- että venäjänkieliseen väestöön. Tarvitsemme esiukouksianne ja tukeanne.

Vladimir Karttunen
Juutalaisosaston johtaja

P.S. Lämmin kiitos tuestasi IRR-TV:n juutalaistyön hyväksi! Voit antaa edelleen lahjasi juutalaisen kansan tavoittamiseen evankeliumin sanomalla viitteellä 5995 tästä linkistä. Kiitos lahjastasi!